Zakończył się konkurs ofert na realizację zadań w latach 2021-2023 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021. Spośród 7 dofinansowanych projektów można wymienić “Grę w dobre zachowanie” czy wsparcie dla osób zadłużonych i ich rodzin. 

Ostateczne wyniki konkursu zostały ogłoszone w czwartek, 29 lipca a szczegółowe informacje dotyczące każdego z projektów dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W ramach konkursu, na lata 2021-2023, dofinansowano 7 projektów na łączną kwotę 1 615 768,25 zł:

  • Fundacja Ukryte Skrzydła „GBG – Gra w dobre zachowania” – 671 273 zł,
  • Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Mobilny Gdańsk 2” – dotacja w postaci rzeczowej – użyczenie samochodu,
  • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej “Mrowisko” „Street Bus – program pracy ulicznej 2021-2023” – 293 200 zł,
  • Stowarzyszenie MONAR „Następny krok” – 158 320 zł,
  • Stowarzyszenie MONAR „Rodzinna poradnia MONAR – współuzależnieni – kontynuacja” – 172 000 zł,
  • Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” – 116 873,25 zł,
  • Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej „Kompleksowe wsparcie Centrum BEiWOZ dla osób zadłużonych i ich rodzin, których zła sytuacja finansowa związana jest z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków” – 204 102 zł.

Przykładowo realizowane projekty:

Wsród dofinanowanych projektów znalazła się oferta złożona przez Fundację Ukryte Skrzydła, realizująca pilotażowo w latach 2021-2022 program rekomendowany o wysokiej, potwierdzonej skuteczności „GBG – Gra w dobre zachowania” będący programem wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym, prowadzony na terenie placówek oświatowych, w oparciu o strategie profilaktyczne.

Projekt dotyczy realizacji w ok. 50 Gdańskich szkołach (w minimum 100 klasach) programu przeznaczonego dla ok. 2000 uczniów nauczania początkowego (6-9 lat) jako skuteczny program profilaktyczny oparty na dowodach i niwelujący czynniki ryzyka tj.: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak pozytywnych relacji z otoczeniem, brak czasu rodziców dla dzieci, niskie kompetencje społeczne, łatwy dostęp i powszechność przebywania w świecie wirtualnym czy chęć dostępu do środków zmieniających świadomość.

Celem GBG jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego, a w tym przed uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnymi. GBG jest strategią zarządzania zachowaniem uczniów, opartą na pracy klasy w małych grupach tak, aby ułatwić dzieciom dobre funkcjonowanie w roli uczniów oraz przestrzegać zasad zachowania obowiązujących w szkole, takich jak np. siedzenie w ławce, koncentracja uwagi czy doprowadzanie zaczętego zadania do końca.

W grze biorą udział wszystkie dzieci, podzielone na równoliczne grupy. W każdej grupie jest taka sama liczba chłopców i dziewczynek, dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze, mających trudności w nauce, nieśmiałych albo izolowanych społecznie. Przed rozpoczęciem nauczyciel wyjaśnia zasady zachowania obowiązujące w jej trakcie. Za przekroczenie którejkolwiek z zasad przez jedną osobę w grupie, grupa traci punkt. Jeżeli w trakcie gry grupa straci nie więcej niż 4 punkty wtedy wszyscy jej członkowie dostają nagrodę. Nauczyciel wplata Grę w normalne lekcje. Taka konstrukcja sprawia, że dla powodzenia programu kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie nauczycieli.

Kolejnym z dofinansowanych projektów w latach 2021-2023 będzie kontynuowany projekt złożony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej na zadanie dotyczące kompleksowego wsparcia osób zadłużonych, u których problem zadłużenia powiązany jest ze współwystępującym problemem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków w oparciu o dostosowaną indywidualnie do potrzeb pomoc psychologiczną i prawną ukierunkowaną na wyjście z zadłużenia i podjęcie terapii uzależnień.

Zadanie polega na świadczeniu kompleksowych usług wsparcia Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 8, kierowanych do osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Zadanie kierowane jest zarówno do młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, konsumentów oraz osób starszych. Kompleksowe wsparcie będzie prowadzone zarówno na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym oraz w procesie upadłości konsumenckiej. Projekt zakłada udzielenie wsparcia 320 odbiorcom bezpośrednim oraz 50 członkom ich rodzin i osób bliskich, 9000 odbiorcom pośrednim i 20 pracownikom GKRPA.

Nasza Dieta
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze