poniedziałek, 22 lipca, 2024
ArchiwumArchiwum ElblągMały ruch graniczny już od dziś.

Mały ruch graniczny już od dziś.

Od dzisiaj 27.07.2012 zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej zaczynają obowiązywać zasady małego ruchu granicznego. Oznacza to że mieszkańcy terenów przygranicznych będą mogli przekraczać granicę wielokrotnie, na podstawie paszportu i specjalnego pozwolenia.
Zezwolenie to można otrzymać w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie oraz w Konsulacie Generalnym FR w Gdańsku. Wiąże się to z kosztem 20 Euro opłaty konsularnej. Warunkiem otrzymania tego zezwolenia jest zameldowanie przez co najmniej 3 lata w strefie przygranicznej, w której skład po stronie polskiej wchodzą:
Województwo pomorskie:
– powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Gdańsk, miasto Sopot, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski.
Województwo warmińsko – mazurskie:
– miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.
Po stronie rosyjskiej w skład strefy wchodzi cały Obwód Kaliningradzki
Pierwsze zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na okres 5 lat. Uprawnia ono do przebywania w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 30 dni, ale nie więcej niż 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wyjazdu.
Wszelkie niezbędne informację dostępne są na stronie internetowej  www.wm.strazgraniczna.pl 

Najnowsze artykuły

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx