Komunikat o zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez Urząd Pracy w Ostródzie

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, od dnia 14.10.2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów.

Pracownicy Urzędu tak jak dotychczas będą wykonywali swoje obowiązki. Wszystkie zadania będą realizowane na bieżąco. Obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl. Dodatkowo dokumenty i wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu będzie można złożyć do przygotowanych SZKRZYNEK:

 • w siedzibie PUP w Ostródzie – wejście główne (budynek Starostwa),
 • w Filii PUP w Morągu – wejście od ul. Dąbrowskiego.

W korespondencji prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych. Pracownicy w Państwa sprawie ustalą indywidualne ścieżki postępowania.

Planowane wizyty u doradców klienta (tzw. potwierdzanie gotowości) odbywać się będą w formie kontaktu telefonicznego.
Metody rejestracji dla osób, które chcą dokonać rejestracji jako bezrobotne lub poszukujące pracy:

1. Pełna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się elektronicznie i polega na   wniesieniu do urzędu pracy wniosku  wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – link poniżej:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny
Dokonanie rejestracjinastępuje z dniem  złożenia wniosku elektronicznego.
2. Rejestracja dla osób nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, która polega na złożeniu do urzędu pracy za pośrednictwem platformy praca.gov.pl wniosku w postaci elektronicznej wraz załączonymi do wniosku dokumentami. Przy tej metodzie rejestracji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu do kontaktu. Po odebraniu złożonego wniosku wraz załączonymi dokumentami, pracownik powiatowego urzędu pracy będzie się kontaktował z osobę ubiegającą się o zarejestrowanie w celu uzyskania niezbędnych informacji. Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie się.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny

3. W przypadku braku możliwości rejestracji elektronicznej, w sytuacjach wyjątkowych, można dokonać rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wypełniając druki do rejestracji, które dostępne są na stronie, internetowej PUP, zakładka „dokumenty do pobrania” lub na stojaku w siedzibie urzędu. Za datędokonania rejestracjizostanie uznana data wpływu do urzędu kompletu dokumentów wymaganych do rejestracji.

Zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania pełnej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet. Jest to najszybsza metoda na dokonanie rejestracji w urzędzie pracy.
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Profil Zaufany mnożna również założyć na platformie ENVELO, a następnie go potwierdzić w placówce pocztowej po zweryfikowaniu dowodu osobistego. 

Przypominamy że każda, nawet nieubezpieczona osoba, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie diagnozowana bezpłatnie.

Prosimy o rozważenie konieczności rejestracji w PUP wyłącznie w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą zostać Państwo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny, który jest ubezpieczony.

TELEFONY:

PUP W OSTRÓDZIEPUP FILIA W MORĄGU
 
SEKRETARIAT
(89) 642 95 14


INFORMACJA
(89) 642 95 28
(89) 642 95 31
(89) 642 95 47 (dodatki aktywizacyjne)


REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
(89) 642 95 32
(89) 642 95 48


POŚREDNICY PRACY (POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI)
(89) 642 95 23
(89) 642 95 44
(89) 642 95 36


DORADCY ZAWODOWI (POTWIERDZANIE GOTOWOŚCI)
(89) 642 95 12
(89) 642 95 29
(89) 642 95 34


POŚREDNICTWO PRACY ZEWNĘTRZNE (DLA PRACODAWCÓW, W TYM CUDZOZIEMCY)  
(89) 642 95 26
(89) 642 95 38


STAŻE
(89) 642 95 39


PRACE INTERWENCYJNE
(89) 642 95 27


DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA BEZROBOTNYCH
(89) 642 95 24
 
DOPOSAZENIA I BONY NA ZASIEDLENIE
(89)642 95 40


SZKOLENIA
(89) 642 95 22


KSIĘGOWOŚĆ
(89) 642 95 42
 
SEKRETARIAT
(89) 757 91 00

REJESTRACJA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
(89) 757 91 07
(89) 757 91 08
 
DORADCY KLIENTA
(89) 757 91 10 – Nazwiska na literę: A, B, C, Ć, D, E, W, Ż, Ź, Y
(89) 757 91 12 – Nazwiska na literę: F, Ł, N, O, P, R, Ś, T, U, Z
(89) 757 91 05 – Nazwiska na literę: G, H, I, L, M
(89) 757 91 20 – Nazwiska na literę: S, J ,V
(89) 757 91 25 – Nazwiska na literę: K
 
EWIDENCJA I ŚWIADCZENIA
(89) 757 91 11
(89) 757 91 13

POŚREDNICTWO PRACY ZEWNĘTRZNE (DLA PRACODAWCÓW)  
(89) 757 91 21

STAŻE
(89) 757 91 18

PRACE INTERWENCYJNE
(89) 757 91 09

DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DLA BEZROBOTNYCH I DOPOSAZENIA
 (89) 757 91 22

SZKOLENIA
(89) 757 91 27
 

Wszystkim klientom zalecamy korzystanie z udostępnionych usług elektronicznych

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny:

 • rejestracja jako osoba bezrobotna
 • zgłoszenie oferty pracy złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • powiadomienie o podjęciu/niepodjęciu pracy przez cudzoziemca
 • powiadomienie o zakończeniu pracy przez cudzoziemca
 • złożenie wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
 • wniosek o wydanie zaświadczenia wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego
 • wniosek o przelew świadczenia na konto 
 • zgłoszenie braku gotowości do podjęcia pracy 
 • zgłoszenie podjęcia pracy 
 • zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej 
 • pismo do urzędu

UWAGA: Formularze dot. opisanych usług elektronicznych należy podpisać podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego po adresem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

W urzędzie można również załatwić wszelkiego rodzaju sprawy elektronicznie poprzez platformę ePUAP: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.
Wszystkie komunikaty o bieżącej działalności urzędu, w tym informacja o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów będą publikowane na stronie głównej urzędu: ostroda.praca.gov.pl

Autor: Paweł Olszewski
Urząd Pracy w Ostródzie

Poprzedni artykułPrezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski powinni się wstydzić! To mogły być przełomowe wybory
Następny artykułBranża turystyczna w tarczy 5.0
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze