Wydział Bioinżynierii Zwierząt z nagrodą PAN

Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM został laureatem nagrody naukowej Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. PAN docenił pracowników naukowych wydziału za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych.

Nagroda PAN to Medal im. Michała Oczapowskiego – prekursora nauk rolniczych i nowoczesnego rolnictwa w Polsce. Jest to wyróżnienie wyjątkowe i prestiżowe w środowisku związanym z naukami rolniczymi. O jego wyjątkowości stanowi m.in. to, że w jednym roku PAN nie może go przyznać w liczbie większej niż 5.

– Przyznanie medalu Wydziałowi Bioinżynierii Zwierząt odbieramy jako wyraz uznania PAN dla naszego wkładu w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych – cieszy się prof. Urszula Czarnik, dziekan WBZ.

Ten wkład przejawia się we wszystkich możliwych sferach działalności wydziału, czyli: prowadzeniu badań na najwyższym poziomie, których wyniki znajdują szerokie zastosowanie w praktyce, rozwoju kadr akademickich, kształceniu, popularyzacji nauki oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Pełne prawa akademickie w dyscyplinie zootechnika WBZ ma od 1966 r., a od 2019 r. w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Nieprzerwanie od 2006 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje mu kategorię A. Wyniki wielu swych badań pracownicy WBZ przenoszą na grunt praktyki, co przyczynia się do rozwoju sektora rolno-spożywczego w Polsce i za granicą. W okresie 70 lat istnienia wydział zyskał miano wiodącego krajowego ośrodka naukowo-dydaktycznego, o uznanej renomie również na arenie międzynarodowej.

Wyrazem jego potencjału naukowego jest liczba nadanych stopni naukowych – 400 osób otrzymało stopień doktora, 134 doktora habilitowanego a 72 osoby tytuł naukowy profesora. Ponadto na wydziale wypromowano 8 doktorów honoris causa. Tą godnością zostało wyróżnionych również 4 profesorów WBZ (w tym jeden 3 razy). Z kadr naukowych i zaplecza wydziału wielokrotnie korzystały inne wydziały UWM oraz inne krajowe uczelnie, a także instytuty badawcze PAN, organizując swoje struktury.

Od początku istnienia wydział jest ważnym krajowym centrum kształcenia w zakresie zootechniki.

– Wysoki poziom nauczania na tym kierunku przyciąga niezmiennie od 70 lat wielu kandydatów, podobnie jak na 2 pozostałe autorskie i jednocześnie pierwsze w kraju kierunki: bioinżynieria w produkcji żywności oraz zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – informuje prof. Tomasz Daszkiewicz, kierownik katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Wydział doczekał się 11,6 tys. absolwentów, którzy zasili m.in. kadry branży rolno-spożywczej.

Wysokie standardy kształcenia na zootechnice doceniła Polska Komisja Akredytacyjna, która w 2011 r. wyróżniła ten kierunek jako pierwszy w Polsce i podtrzymała tę ocenę w 2018 r. W 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodził kortowską zootechnikę tytułem „Najlepszy kierunek studiów”. Kształcenie na zootechnice było również bardzo wysoko oceniane w rankingach fundacji „Perspektywy”, w których w latach 2018 i 2019 ten kierunek plasował się na pozycjach 1. i 2. 

Plany na przyszłość?

– W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości najważniejszym celem wydziału jest utrzymanie miana wiodącego ośrodka naukowo-dydaktycznego w kraju, jak również rozpoznawalności na arenie międzynarodowej – podsumowuje dziekan.

– Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez badania naukowe na najwyższym poziomie. Ponadto będziemy poszerzać ofertę kształcenia, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego – uzupełnia prof. Daszkiewicz.

opr. lek, syla
www.uwm.edu.pl

Poprzedni artykuł7. edycja akcji „Podaruj życie – wykryj raka”
Następny artykułWierzyczanki 2020. Można zgłaszać nominacje
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze