Informujemy, że w dniu 12.11.2020 Gmina Miasto Elbląg zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych na realizację zadania: „Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.

Zakres zadania obejmuje:

– wykonanie nowej nawierzchni jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego

–  budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej na całym odcinku wraz z przebudową chodników

–  przebudowę skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną,

– przebudowę poboczy oraz renowację rowów odwadniających

– przebudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość robót budowlanych wynosi 3 589 357, 49 zł brutto. Na realizację zadania Prezydent Witold Wróblewski pozyskał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  1 998 500 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia robót określono na 31.08.2021 r.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi po sporządzeniu przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego akceptacji przez Inspektora nadzoru oraz Departament Zarząd Dróg. Informacje o ewentualnych utrudnieniach w ruchu podawane będą na bieżąco z kilkudniowym wyprzedzeniem.  

Joanna Urbaniak

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze