Warmia i Mazury we wspólnej służbie harcerskiej

To już miesiąc, od kiedy harcerki i harcerze Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP pełnią służbę na terenie województwa. Każdego dnia ponad 100 pełnoletnich wolontariuszy w 21 miejscowościach wspiera walkę z pandemią koronawirusa.

Dokładnie miesiąc temu Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP uruchomiła numer alarmowy, na który mogą zgłaszać się seniorzy oraz osoby niepełnosprawne i potrzebujące. Dotychczas przyjęto ponad 100 zgłoszeń, na które systematycznie odpowiadają wolontariusze z 21 hufców działających na terenie Warmii i Mazur. Pozostając w stałym kontakcie z placówkami opieki społecznej na terenie województwa, harcerki i harcerze niosą pomoc tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Pomiędzy pracą zdalną, lekcjami, zbiórkami oraz służbą – szyją maseczki. Tych udało się uszyć już ponad 15 000. Komenda chorągwi koordynuje działania wolontariuszy, pozyskuje środki ostrożności, szkoli oraz przygotowuje do bezpiecznej służby. Uruchomiono również wsparcie psychologiczne dla członków chorągwi z pomocą jednej z instruktorek, która na co dzień pracuje jako psycholog. Ponadto, z inicjatywy władz chorągwi, powstał pomysł na akcję „Harcerskie czytanki”, w ramach której instruktorki i instruktorzy codziennie o stałej porze czytają na żywo książkę Zbigniewa Nienackiego „Pan Samochodzik i zagadki Fromborka”. Wszystko po to, by zapewnić rozrywkę przebywający w domach dzieciom.

Poniżej przedstawiamy Państwu działania podjęte we wspólnej walce z COVID-19 przez hufce ZHP, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Bartoszyce: Harcerki i harcerze z Hufca ZHP Bartoszyce otaczają opieką osoby starsze – pomagają w zakupach, wynoszą śmieci itp. Uruchomili telefon wsparcia dla seniorów w Bisztynku. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartoszycach przygotowują i rozwożą paczki żywnościowe dla potrzebujących. Instruktorki Hufca w odpowiedzi na apel RCKiK oddały krew. Dzięki uprzejmości psychologa z Domu Harcerza, młodzież może liczyć na wsparcie psychologiczne. Pozyskiwany jest materiały na maseczki, które szyte są wspólnie z klubami seniora, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami. Łącznie ponad 5000 maseczek trafiło m.in. do Powiatowego Szpitalu w Bartoszycach i Biskupcu, Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie, Kamińsku i Bartoszycach, przychodni i ośrodków zdrowia, placówek pocztowych w Lidzbarku Warmińskim, zakładów przemysłowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkańców powiatu.

Braniewo: Kadra Hufca ZHP Braniewo im. Mikołaja Kopernika wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie przygotowuje i rozwozi paczki żywnościowe dla potrzebujących. Wolontariusze wspierają seniorów w codziennych czynnościach, takich jak chociażby zakupy. Zaprzyjaźniony szkolny psycholog służy wsparciem psychologicznym dla członków hufca. Rozpoczęta została akcja szycia maseczek. Na razie udało się ich wyprodukować około 200 sztuk. Zuchmistrzowie wraz z przedszkolakami przygotowali kartki świąteczne dla seniorów, którym potrzebna jest otucha i wsparcie. Na prośbę Urzędu Miasta, we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, harcerscy wolontariusze w ramach Braniewskiej Poczty Maseczkowej dystrybuowali wielorazowe maseczki ochronne dla mieszkańców miasta.

Biskupiec: Komenda Hufca ZHP Biskupiec czuwa nad harcerskimi seniorami. Natomiast drużynowi oraz kadra organizują zdalne zbiórki zuchowe i harcerskie, dodają otuchy dzieciom i młodzieży oraz przekazują bieżące informacje dotyczące epidemii.

Działdowo: Hufiec ZHP Działdowo jako pierwszy włączył się do akcji szycia maseczek z sukcesem pozyskując niezbędne materiały. Dotychczas uszyto ponad 2500 sztuk, które zostały przekazane Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, Domowi Pomocy Społecznej w Uzdowie, ośrodkom zdrowia, członkom hufca oraz mieszkańcom miasta.

Ełk: Dzięki uprzejmości partnerom udało się pozyskać materiał, z którego powstało ponad 500 maseczek uszytych przez kadrę Hufca ZHP Ełk im. J. i H. Małeckich. Trafiły one do szpitala „Pro-medica” w Ełku.

Elbląg: Pełnoletni wolontariusze z Hufca ZHP Elbląg przyłączyli się do działań „Oddam obiad Elbląg”. Samodzielnie przygotowują ciepłe posiłki, które następnie rozwożą potrzebującym. Jednocześnie pomagają seniorom w robieniu zakupów czy realizacji recept. Szyte są również maseczki – dotychczas przygotowano około 300 sztuk, które trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Giżycko: Kadra Hufca ZHP Giżycko wspiera swoich podopiecznych w lekcjach organizując harcerskie korepetycje. Ponadto opiekują się seniorami wykonując zakupy i odciążając ich w codziennych obowiązkach. Hufiec postanowił również włączyć się w zbiórkę żywności dla jednej z giżyckich rodzin. Instruktorzy hufca oddają krew. Na apel wójta gminy Pozezdrze oraz Budry wypożyczono sprzęt obozowy, tj. łóżka polowe i materace, niezbędnych do organizacji miejsc na kwarantannę. Członkowie hufca biorą udział w akcji szycia maseczek. Uszyli ich około 100, które przekazali Hospicjum „Promyk”. Podczas pełnienia służby wolontariusze dbają o porządek miasta – sprzątają śmieci.

Gołdap: Pełnoletni wolontariusze Hufca ZHP Gołdap pomagają seniorom w robieniu zakupów. Natomiast drużynowi oraz kadra organizuje zdalne zbiórki zuchowe i harcerskie, dodaje otuchy i wsparcia dzieciom i młodzieży oraz przekazuje bieżące informacje dotyczące epidemii.

Iława: Ponad 700 maseczek uszyła kadra Hufca ZHP Iława. Trafiły one w ręce Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, OSP Iława, OSP Lubawa, OSP Kisielice, MOPS Iława oraz pracowników Zakładów Komunikacji Miejskiej. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Iława harcerki i harcerze pakowali, a następnie roznosili pakiety „Bezpieczny w sklepie”. Dla zwiększenia świadomości zagrożenia rozwieszali również plakaty informacyjne z instrukcjami zachowania w trakcie epidemii. Zabezpieczyli miejsca wyłączone z użytku takie jak place zabaw. Jednocześnie na prośbę burmistrza wypożyczono łóżka polowe do miejsc przygotowywanych pod kwarantannę.

Kętrzyn: Kadra Hufca ZHP Kętrzyn w ramach pomocy w nauce zorganizowała harcerskie korepetycje. Jednocześnie przygotowuje zdalne zbiórki, zachęca dzieci do zdobywania indywidualnych sprawności.

Lidzbark Welski: Komenda Hufca ZHP Lidzbark Welski otacza opieką swoich harcerskich seniorów. Drużynowi oraz kadra organizują zdalne zbiórki zuchowe i harcerskie, wsparają dzieci i młodzież oraz przekazują bieżące informacje dotyczące epidemii.

Morąg: Harcerki i harcerze Hufca ZHP Morąg poszukują wolontariuszy do harcerskiej służby. W między czasie organizowane są zdalne zbiórki zuchowe i harcerskie, a w ramach działalności programowej prowadzona jest akcja „Tematyczne dni tygodnia”.

Mrągowo: Przy współpracy z Urzędem Miasta, Młodzieżowym Domem Kultury, Przedszkolem „Bajka” i „Stokrotka” oraz przyjaciół, harcerki i harcerze Hufca ZHP Mrągowo im. Janusza Korczaka uszyli ponad 2500 maseczek dla mieszkańców miasta oraz Szpitala Powiatowego w Mrągowie.

Nidzica: Wolontariusze z Hufca ZHP Nidzica robią zakupy dla seniorów, a także oddają krew. Współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowując i rozwożąc paczki żywnościowe dla potrzebujących. Pomagają Urzędowi Miasta w rozdawaniu maseczek dla mieszkańców Nidzicy. Uszyli również około 200 maseczek ochronnych, które zostały przekazane Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu.

Olecko; Komendant Hufca ZHP Olecko samodzielnie uszył około 250 maseczek, które przekazał do przychodni na terenie rejonu. Do akcji włączają się kolejne instruktorki i instruktorzy.

Olsztyn: Zarówno wolontariusze Hufca ZHP Rodło Olsztyn jak i Hufca ZHP Warmińskiego troszczą się o seniorów – robią zakupy, wynoszą śmieci, przynoszą opał oraz realizują recepty. Harcerki z Hufca ZHP Rodło uszyły już ponad 150 maseczek dla Fundacji Onkologicznej AntyRak. Kadra Hufca ZHP Warmińskiego przekazała 1000 maseczek ochronnych dla Miejskiego Szpitala Zespolonego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II. Instruktorzy i instruktorki Hufca ZHP Warmińskiego zorganizowali harcerskie korepetycje w ramach pomocy w zdalnej nauce. Dodatkowo hufiec organizuje zbiórkę karmy oraz zachęca o wpłacanie datków na Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.

Orneta: Kadra Hufca ZHP Orneta w ramach pomocy w nauce prowadzi harcerskie korepetycje. Harcerze z Lidzbarka Warmińskiego pomagają lokalnej grupie Joannitów roznosić maseczki ochronne dla mieszkańców.

Ostróda: Harcerki z Hufca ZHP Ostróda im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur wspierały harcerskich seniorów roznosząc im wielkanocne śniadania. Kadra hufca uszyła ponad 200 maseczek, które zostały przekazane Powiatowemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, oddziałowi Poczty Polskiej oraz pracownikom PKP.

Pisz: Wolontariusze z Hufca ZHP Pisz pomagają seniorom w codziennych zadaniach takich jak zakupy czy realizacja recept. Instruktorzy roznoszą maseczki ochronne dla mieszkańców Orzysza. Przy współpracy z Gminą Pisz i Biała Piska uszyto ponad 300 maseczek, które trafiły do mieszkańców i Szpitala Powiatowego w Piszu.

Węgorzewo: Druh Ignaś z Hufca ZHP Węgorzewo wraz z całą rodziną uszył dotychczas ponad 1000 maseczek ochronnych, które przekazał Państwowej Straży Pożarnej i OSP oraz Szpitalowi Psychiatrycznemu SPOZOZ w Węgorzewie. Kadra hufca otacza opieką seniorów pomagając im w robieniu zakupów.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 000 dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności i zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.


hm. Dorota Limontas – rzeczniczka prasowa Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHPpromocja@wm.zhp.pl, tel. 698 820 002

Poprzedni artykułDołącz do grupy „Starogard – #walczyMY z koronawirusem”
Następny artykułOceń pracę urzędników
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze