Gdańszczanki i gdańszczanie mogą wziąć udział  w konsultacjach społecznych na temat projektu strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035. Swoje sugestie i uwagi mogą zgłaszać zarówno podczas dwóch spotkań on-line, za pomocą ankiety oraz mailowo i listownie. Konsultacje społeczne trwają od 27 maja do 16 czerwca.

Celem konsultacji społecznych jest identyfikacja i diagnoza potrzeb mieszkanek i mieszańców Gdańska związanych z elektromobilnością, a także zebranie opinii na temat projektu “Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035”.
-Priorytetem strategii rozwoju Gdańska są mieszkańcy. Chcemy by gdańszczanki i gdańszczanie mieli realny wpływ na decyzje podejmowane w mieście – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Naszą wizją jest miasto skupiające ludzi wspólnie kształtujących przyszłość, dlatego zachęcam do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach. Chcemy poznać Wasze zdanie.

Elektromobilność w Gdańsku
Temat elektromobilności coraz częściej pojawia się w mediach i w codziennych rozmowach. Samorządy inwestują nie tylko w zeroemisyjną flotę pojazdów komunikacji miejskiej, ale również w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Nowe obowiązki w zakresie wspierania rozwoju elektromobilności nakłada na nie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r.

Celem rozwoju elektromobilności w Gdańsku jest przede wszystkim poprawa czystości powietrza oraz zmiana przyzwyczajeń transportowych mieszkańców. Ma to długofalowo wpłynąć na zdrowie mieszkańców, jakość ich życia oraz atrakcyjność turystyczną miasta. 

Działania mające na celu rozwój elektromobilności w Gdańsku to  stworzenie zeroemisyjnej floty autobusów, zachęcanie i umożliwienie poruszania się w sposób zrównoważony, czyli z wykorzystaniem transportu publicznego, rowerowego czy carsharingu i aut niskoemisyjnych, rozbudowa systemu miejskiego roweru elektrycznego, a także wykorzystywanie aut z napędem nisko lub zeroemisyjnym we flocie Urzędu Miasta Gdańska.

 – Elektromobilność wpisuje się w obszary strategicznego rozwoju Miasta Gdańska. Jest następnym krokiem do zrównoważonego transportu – mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. – Gdańsk jest miastem wzorcowym, jeżeli chodzi o transport rowerowy, co nas bardzo cieszy. Teraz naszym priorytetem jest zwiększenie potencjału elektromobilności oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z jej rozwiązań.

Formy konsultacji
Konsultacje społeczne zaplanowane są na przełom maja i czerwca. W ramach dialogu mieszkańcy mogą wziąć udział w dwóch spotkaniach on-line, które odbędą się w dwie kolejne środy: 27 maja oraz 3 czerwca. Konsultacje realizowane będą również w formule ankiety oraz poprzez formularz uwag, który udostępniony zostanie na stronie www.gdansk.pl.  

Główne założenia “Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do roku 2035” stanowią załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 632/20 z 20 maja 2020 r. oraz zostaną udostępnione udostępniony mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdańsk.

Dodatkowe informacje na temat projektu oraz konsultacji można uzyskać pod nr tel. 58 526 80 86 oraz pod adresem elektromobilnosc@gdansk.gda.pl. 

Program rozwoju elektromobilności w Polsce jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (z dn. 11 stycznia 2018 r.) nakłada na Miasto Gdańsk m.in. obowiązki, które można podzielić na dwa obszary: zeroemisyjny tabor autobusów publicznego transportu zbiorowego oraz dostęp mieszkańców do ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

Obecnie w Gdańsku istnieją 52 ogólnodostępne punkty sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a 21 jest w budowie.

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułTo będzie domówka na ostro
Następny artykułUrząd Gminy otwarty dla interesantów od 25.05.2020 r.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze