W Gdyni praca ma kobiecą twarz. PUP podsumowuje 2023 rok

W Gdyni jest więcej pracujących pań niż panów – taki interesujący wniosek wypływa z zestawienia opracowanego przez GUS i przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Niski, bo zaledwie 2-procentowy poziom bezrobocia i aktywność w zakresie pozyskiwania pracy sprawiają, że każda osoba bez pracy w naszym mieście ma szansę znaleźć zatrudnienie.

– Bezrobocie w Gdyni? Tylko 2%
– PUP podsumowuje rok
– Urząd pracy a poradnictwo zawodowe
– Szkolenia, bony, nawet studia
– Staże i prace interwencyjne

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2022 roku w województwie pomorskim przeciętnie 47% pracujących stanowiły kobiety, zaś 53% pracujących to panowie. Rozkład pracujących ze względu na płeć był nierównomierny w zależności od powiatu.

  • W 18 jednostkach samorządu terytorialnego wśród osób pracujących przeważali mężczyźni. Jedynie w Gdyni oraz w Gdańsku pracowało więcej kobiet niż mężczyzn – odpowiednio 48 573 vs. 47 187 i 106 815 vs. 106 237. Największy stosunek pracujących kobiet do pracujących mężczyzn występował właśnie w Gdyni, gdzie panie stanowiły 51% zatrudnionych, a panowie 49% – informuje Milena Piotrowicz-Miksa, zastępca dyrektora PUP ds. Rynku Pracy.
  • Cieszy mnie, że w Gdyni tak wiele pan jest aktywnych zawodowo. Jako samorząd gorąco staramy się do tego zachęcać, nie tylko namowami, ale i licznymi programami, które budują kompetencje i motywację. Aktywność zawodowa kobiet to temat, który wyjątkowo leży mi na sercu. Na pewno mamy jeszcze co robić, bo choć wynik jest bardzo dobry, to zawsze może być lepszy – komentuje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki.

Postrzeganie kobiet na rynku pracy, w ostatnich dziesięcioleciach, uległo dużym zmianom.

  • Pracodawcy coraz częściej doceniają to, że kobiety są wielozadaniowe, posiadają umiejętność patrzenia na problemy całościowo oraz doskonałą intuicję niezbędną do podejmowania trudnych decyzji. Także same kobiety są bardziej świadome swojej dużej wartości na rynku pracy. Dzięki temu odważniej sięgamy po stanowiska, które kiedyś wydawały się dla nas niedostępne – podkreśla Milena Piotrowicz-Miksa.

Bezrobocie w Gdyni? Tylko 2%

Warto wspomnieć, że stopa bezrobocia dla woj. pomorskiego wynosi 4,9% wg najnowszych danych za styczeń. Dla Gdyni to ok. 2,0%.

  • Bezrobocie jest na tak niskim poziomie, że każda osoba zainteresowana znajdzie swoje miejsca na rynku pracy – dodaje Milena Piotrowicz-Miksa.

PUP podsumowuje rok

Choć nie ma jeszcze danych GUS odnośnie proporcji między zatrudnionymi w Gdyni paniami a panami, to Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przygotował już podsumowanie gdyńskiego rynku pracy za 2023 rok. Wynika z niego między innymi, że:

– pracę podjęło 2770 zarejestrowanych w urzędzie pracy osób,
– zrekrutowano kandydatów na 859 ofert (1621 miejsc pracy) i przyjęto do realizacji 1918 ofert na 7570 wolnych miejsc pracy (Gdynia: 1713 ofert na 6740 miejsc; Sopot: 205 ofert na 830 miejsc), w tym 168 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (Gdynia – 161, Sopot – 7),
– pracownicy urzędu pracy odbyli aż 30 558 spotkań osobistych i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,
– wydano 2153 skierowania do pracy lub na staż i prace społecznie użyteczne, w wyniku czego zatrudnienie, staż lub prace społecznie użyteczne podjęło 356 osób,
– przedstawiono 16 048 propozycji pracy lub stażu,
– zorganizowano 37 spotkań rekrutacyjnych dla pracodawców w ramach giełdy pracy, w których uczestniczyło 421 osób; w każdym ze spotkań brał udział pracownik urzędu, który służył pomocą podczas wyboru kandydatów do pracy,
– kontynuowano dyżury pośredników pracy w Przystaniach Sąsiedzkich w ramach projektu „PUP Gdynia bliżej mieszkańców”.

Urząd pracy a poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest niezwykle ważną kwestią, która pozwala ustalić kompetencje w kierunku wykonywania danej pracy. Dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży szkolnej. Konsultacje z zakresu poradnictwa mogą nakierować na wybór zawodu zgodnego z predyspozycjami. Jak to wygląda w liczbach? Udzielono wsparcia 3597 osobom poprzez udzielenie:

– 893 porad indywidualnych (dla 609 osób, w tym 82 osoby skorzystały z badań testowych predyspozycji zawodowych),
– 912 informacji indywidualnych,
– 105 porad grupowych dla 719 osób,
– 122 informacji grupowych dla 1357 osób.

Objęto poradnictwem zawodowym osoby spoza rejestru bezrobotnych tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, osoby po 50. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby do 30 roku życia, kobiety zainteresowane powrotem na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, osoby zwalniane z zakładów pracy, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej; uchodźców wojennych z Ukrainy.

Szkolenia, bony, nawet studia

Urząd pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie tylko zajmuje się ogólnie pojętym rynkiem pracy, ale może również wysyłać osoby zarejestrowane na szkolenia, jak też udzielać bonów szkoleniowych. Wszystko to, by podnieść kompetencje i zwiedzić dla osób zarejestrowanych szanse na rynku pracy.

W 2023 roku rozpatrzono 134 wnioski o szkolenia indywidualne, zawarto 91 umów, szkolenia rozpoczęły 333 osoby, w tym 95 szkolenia indywidualne i 238 szkolenia grupowe, a zakończyły je 324 osoby. Jeśli chodzi o studia podyplomowe – rozpatrzono 9 wniosków, zawarto 4 umowy, a dofinansowane przez PUP studia podyplomowe zakończyły 2 osoby.

Staże i prace interwencyjne

Staż jest formą współpracy osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy z potencjalnym przyszłym pracodawcą. Pracodawcy chętnie z niej korzystają, a osoby bez pracy dzięki stażom nabyć nie tylko doświadczenia w danej pracy, ale i sprawdzić swoje kompetencje w określonym zawodzie. Powiatowy Urząd Pracy rozpatrzył 160 wniosków, zawarł 112 umów, w wyniku czego staż rozpoczęły 174 osoby. Z tej liczby 159 osób zakończyło realizację stażu.

W przypadku prace interwencyjnych rozpatrzono 93 wnioski i zawarto 58 umów. Prace interwencyjne rozpoczęło 66 osób, zakończyły je 102 osoby (tu warto dodać, że część osób rozpoczęła prace interwencyjne jeszcze w 2022 roku).

Zygmunt Gołąb
UM Gdynia

Poprzedni artykułMasz piec, masz szambo? Straż Miejska może do Ciebie zapukać
Następny artykuł227 mln zł dla Gdyni z ZIT-u
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze