227 mln zł dla Gdyni z ZIT-u

Projekty dotyczące infrastruktury i usług społecznych, efektywności energetycznej czy mobilności – tego typu inwestycje w najbliższych latach będą realizowane w Gdyni w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opiera się on na współpracy metropolitalnej i dofinansowaniu ze środków europejskich. Dzięki temu miasta i gminy mogą się rozwijać, stawać się bardziej nowoczesne, proekologiczne, a także zapewnić lepszą jakość życia mieszkańcom. Teraz współpraca będzie jeszcze bardziej ścisła, bo Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest instytucją pośredniczącą w całym procesie. W ramach nowej perspektywy nasze miasto otrzyma 227 mln zł.

  • Co to są ZIT-y i instytucje pośredniczące?
  • Metropolitalne inwestycje za 780 mln zł
  • 227 mln zł dla Gdyni z nowej perspektywy

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy lokalnych samorządów i władz województwa. W takim partnerstwie wspólnie ustalane są cele i wskazywane inwestycje, dzięki którym zostaną one osiągnięte. Projekty w ramach tego mechanizmu są współfinansowane ze środków europejskich. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zakończył realizację 179 projektów z perspektywy 2014-2021, których wartość przekroczyła 2 mld zł (dofinansowanie z UE – 1,12 mld zł). Gdynia też zyskała setki milionów złotych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć. Wśród nich były m.in. inwestycje infrastrukturalne (budowa węzłów integracyjnych w Chyloni i na Karwinach), zakup nowoczesnych i ekologicznych autobusów i trolejbusów, projekty związane z modernizacją energetyczną budynków, edukacją, zdrowiem i aktywizacją zawodową, przedsiębiorczością czy rewitalizacje w dzielnicach.W najbliższych latach będą realizowane kolejne tego typu inicjatywy i to w jeszcze bardziej ścisłej współpracy. We wtorek, 27 lutego odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, który zarządza europejskimi funduszami regionalnymi, a OMGGS-em. Na jego mocy Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot będzie pełnić rolę instytucji pośredniczącej dla mechanizmu ZIT w programie regionalnym „Fundusze europejskie dla Pomorza 2021-2027”. Oznacza to, że stowarzyszenie ma koordynować wykonanie części regionalnych projektów unijnych. Będą one realizowane w 46 metropolitalnych gminach i powiatach.

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek i wicemarszałek województwa, przedstawiciele władz OMGGS-u oraz samorządowy z gmin i powiatów wchodzących w skład stowarzyszenia.

– Przed nami kolejna perspektywa europejska. Zapadła bardzo ważna decyzja marszałka i obszaru metropolitalnego, którym kieruję, że instytucją pośredniczącą, takim zarządzającym programem ZIT dla metropolii, będzie stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. To jest najlepsza gwarancja skutecznej realizacji projektów, włączenia gmin z obszaru metropolitalnego –  od najwcześniejszej fazy – w przygotowanie i realizację projektów europejskich. Byśmy mogli korzystać z tych pieniędzy jak najszybciej – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS.

– Po pierwsze Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mają identyfikować najważniejsze potrzeby rozwojowe danego środowiska, w tym przypadku obszaru metropolitalnego. Idea partnerstwa i  współpracy ma doprowadzić do znalezienia wspólnego mianownika w działaniach. Środki europejskie są w dyspozycji instytucji pośredniczących. W tym przypadku to metropolia decyduje o tym, jakie priorytety będą wskazywać na wydatkowanie tych środków finansowych. I to jest wzięcie odpowiedzialności za pulę środków. To jest kilkaset milionów złotych, w tym przypadku ponad 700 mln zł – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W podpisaniu porozumienia, na mocy którego OMMG stał się instytucją pośredniczącą ZIT, wzięli udział (od lewej): Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego, Magdalena Czarzyńska-Jachim - pełniąca funkcję prezydentki Sopotu, Wojciech Szczurek - prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz - prezydentka Gdańska, Michał Glaser - prezes zarządu OMGGS i Maciej Rusek - wiceprezes zarządu OMGGS // fot. Magdalena Czernek
W podpisaniu porozumienia, na mocy którego OMMG stał się instytucją pośredniczącą ZIT, wzięli udział (od lewej): Wiesław Byczkowski – wicemarszałek województwa pomorskiego, Magdalena Czarzyńska-Jachim – pełniąca funkcję prezydentki Sopotu, Wojciech Szczurek – prezydent Gdyni i prezes Rady OMGGS, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz – prezydentka Gdańska, Michał Glaser – prezes zarządu OMGGS i Maciej Rusek – wiceprezes zarządu OMGGS (fot. Magdalena Czernek)

Ponad 120 projektów za 780 mln zł

W ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027 OMGGS zrealizuje ponad 120 projektów. Będą to m.in. nowe węzły przesiadkowe, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacje szkół i przedszkoli, domy dziennego pobytu dla seniorów oraz wsparcie dla
migrantów. OMGGS otrzymał na ten cel ponad 780 mln zł z programu regionalnego „Fundusze europejskie dla Pomorza”708,43 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 75,17 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

227 mln zł na gdyńskie projekty

Z tej puli do Gdyni powędruje 227 mln zł. O tym, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w ramach mechanizmu ZIT w nowej perspektywie, powiedział w środę, 28 lutego podczas briefingu wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

– Otwiera się przed nami nowa perspektywa. Przez półtora roku pracowaliśmy z samorządowcami obszaru metropolitalnego po to, by wypracować tematy i projekty, które są najistotniejsze dla rozwoju metropolii oraz poszczególnych miast i gmin – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

W planach jest duży projekt z programu „Feniks” dotyczący infrastruktury zrównoważonej mobilności. W jego ramach przewidziano przebudowę placu Dworcowego, dokończenie węzła Chylonia po drugiej stronie torów, czyli drugi etap rewitalizacji osiedla Meksyk. Również w ramach tych środków będzie rozwijany i modernizowany inteligentny system zarządzania ruchem. Będzie też więcej mieszkań wspomaganych dla osób, które wymagają wsparcia i nie mogą funkcjonować samodzielnie. Powstaną także dwa rodzinne domy dziecka przy ul. Rybaków. Ponadto zostanie utworzone Centrum Nowoczesnego Seniora. Będzie to miejsce spotkań i aktywności najstarszych gdynian, a ogólnodostępne tereny zielone przy budynku zachęcą do odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu. Realizacja tego projektu jest już w toku.

W zakresie usług społecznych pojawi się m.in. Rodzinny Dom Pomocy

Poprawi się również efektywność energetyczna kolejnych budynków użyteczności publicznej. Zaplanowano termomodernizację 6 placówek oświatowych. Będą to: Szkoła Podstawowa nr 8 w Orłowie, Szkoła Podstawowa nr 13 w Małym Kacku, Szkoła Podstawowa nr 26 na Działkach Leśnych, Szkoła Podstawowa nr 44 na Obłużu, Szkoła Podstawowa nr 51 na Kamiennej Górze i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na Karwinach.

Ponadto na terenie metropolii będą realizowane projekty mające na celu edukację ekologiczną i klimatyczną.

Środki, które trafią do Gdyni, to nie tylko środki dla samorządu. W ramach tej puli, ale już powyżej tych 227 mln zł, są przewidziane środki dla Szpitali Pomorskich. Powstanie tu centrum stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnością. Znajdą się również środki dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. I tutaj powstanie kolejny obiekt dotyczący opieki wytchnieniowej.

Magdalena Czernek
UM Gdynia

Poprzedni artykułW Gdyni praca ma kobiecą twarz. PUP podsumowuje 2023 rok
Następny artykułO karierze, rozwoju i wsparciu w „Konsulacie Kobiet”
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze