Filmowe i muzyczne granty czekają na twórców

Masz pomysł na ciekawy projekt filmowy lub muzyczny? Weź udział w konkursie i zawalcz o grant. Gdynia wspiera lokalnych twórców i co roku przeznacza część środków z budżetu na realizację przedsięwzięć kulturalnych. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności. Termin składania ofert upływa 19 lutego.

W tym roku na kulturalne granty miasto przeznaczy prawie 800 tys. zł. Środki są przyznawane w ramach otwartych konkursów ofert. Pierwszy z nich, który dotyczył wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, zakończył się na początku stycznia br.

Jednak lokalni twórcy i artyści wciąż mają szansę na zdobycie grantu. Ruszyły bowiem dwa kolejne konkursy – na projekty filmowe oraz muzyczne.

Granty filmowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na projekty filmowe ma na celu wsparcie wartościowych pomysłów. Miasto przeznaczy na ten w sumie cel 200 tys. zł.

Szczególnie pożądane projekty to: wydarzenia, które budują społeczność lokalną poprzez czynne angażowanie i integrowanie mieszkańców, działania realizowane z lokalnymi animatorami kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskich twórców filmowych, przedsięwzięcia realizowane we współpracy z miejskimi ośrodkami, np. bibliotekami, Przystaniami, szkołami, a także radami dzielnic, przedsiębiorcami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Istotne jest również zwrócenie uwagi na to, że Gdynia jest członkiem Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie filmu.

W przypadku tego konkursu wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na projekty filmowe można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gdyniakulturalna.pl.

Granty muzyczne

Z kolei pula przeznaczona na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na projekty muzyczne to 150 tys. zł.

Zgłaszane do niego projekty powinny skupiać się na: współpracy z lokalnymi animatorami kultury i działaniach wykorzystujących potencjał amatorskiego ruchu artystycznego, wydarzeniach mających na celu kulturalną rewitalizację miasta – przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności, współpracy z miejskimi ośrodkami kultury, bibliotekami, szkołami, rzemieślnikami, radami dzielnicy czy przedsiębiorcami.

W tym konkursie wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 33 tys. zł.

O tym, w jaki sposób można wykorzystać miejski grant, piszemy w osobnym artykule na gdynia.pl – na przykładzie Michała Miegonia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na projekty muzyczne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gdyniakulturalna.pl.

Jak złożyć ofertę?

W obu przypadkach termin składania ofert upływa 19 lutego. Dokumenty należy składać w systemie www.witkac.pl. Potem trzeba wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie – podpisane przez osoby upoważnione – należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyniprzy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii.

Na potwierdzeniu należy umieścić informację, że jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni z dopiskiem: „Projekty filmowe” bądź „Projekty muzyczne”.

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu.

W konkursie można złożyć maksymalnie dwie oferty.

Swoje propozycje mogą przedstawić również podmioty spoza Gdyni, ale pod warunkiem, że projekty będą realizowane na rzecz gdynian.

Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone najpóźniej w marcu.

Magdalena Czernek
UM Gdynia


Poprzedni artykułStrategia rowerowa i większy budżet obywatelski. Pierwsza w tym roku sesja RMG
Następny artykułDodatkowe miliony na urodzinowe pomysły dla Gdyni
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze