Ogłoszono laureata III edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza

Gdańsk. Nagroda im. Prezydenta Adamowicza.

Z wdzięczności za walkę o prawa człowieka i działania na rzecz przywrócenia godności i autonomii ofiarom konfliktów na całym świecie – Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići zostało laureatem III edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza. Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt ukraińskiej gminy Inhulka. Nagrodzonych ogłoszono w sobotę, 13 stycznia w Instytucie Kultury Miejskiej.   

Ustanowienie Nagrody im. Pawła Adamowicza jest wyrazem hołdu i uznania dla wszystkich, którzy z odwagą i uczciwością występują przeciwko nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii i którzy działają na rzecz promowania równości szans, integracji społecznej i praw podstawowych. Laureatką I edycji nagrody jest burmistrz Kolonii Henriette Reker. W 2023 roku tytuł statuetka trafiły do gminy Michałowo za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią.

– Mówiąc o nagrodzie imienia Pawła Adamowicz zależy nam, żeby miała ona międzynarodowych charakter. Chcemy, żeby wartości, którymi pan prezydent się kierował, czyli solidarność z drugim człowiekiem, równość i tolerancja, były słyszalne w całej Europie. Dlatego doceniamy osoby, stowarzyszenia i organizacje, które te idee wcielają w życie i promują swoich środowiskach. Bardzo się cieszę, że tegorocznym laureatem została organizacja z zupełnie z innej strony naszego kontynentu. Wierzę, że statuetka, którą otrzyma nie będzie tylko ozdobą biurka, a poprzez kontynuację dotychczasowych działań, ideały tak ważne dla prezydenta Adamowicza będą nadal żywe – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Wyróżnienie zostało przyznane wspólnie przez miasto Gdańsk, na którego czele przez 20 lat stał Paweł Adamowicz, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia ICORN oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem.

– Dzisiaj bycie dobrym człowiekiem wymaga dużej odwagi. To zastanawiające, że musimy szczególnie wyróżniać osoby lub instytucje za to, że chcą być dobrymi, pomagają innym i bronią słabszych – mówiła europosłanka Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta. – Bardzo cieszę, że jest ta inicjatywa i po raz trzeci wyróżnimy działania na rzecz drugiego człowieka. Zainspirujemy innych stawiając jako wzór to, co powinno być oczywiste. To ludzka rzecz szanować innych, wyciągać pomocną dłoń, uśmiechnąć się i poświęcać czas drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy, że tylko dobrym słowem i szacunkiem możemy zmienić rzeczywistość. Gratuluję laureatowi, ale również wszystkim nominowanym. Dziękuję za Wasze działania.

Uhonorowano Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići

Jury podjęło decyzję, że laureatem III edycji nagrody prezydenta Pawła Adamowicza zostaje: Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići. Alla Myronoveja wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie otrzymała specjalne wyróżnienie.

– Chciałabym bardzo podziękować z za przyznanie nagrody i podkreślić, że swoimi działaniami chcemy kontynuować dziedzictwo jej patrona – mówiła Maddalena Alberti, dyrektor Ambasady Demokracji Lokalnej w Zavidovici. – Tolerancja i solidarność to wartości które są dla nas nie tylko słowem, my wcielamy je w życie. Żyjemy w ciężkich czasach, kiedy to duża część ludzkości zmaga się z wojną. Musimy znaleźć odwagę, taką jak pokazali mieszkańcy Gdańska, który walczyli o wolność, najpierw w czasach II wojny światowej, a później podczas rewolucji Solidarności. Idea jest prosta, musimy kierować się dialogiem i współpracą. Od dwóch dekad ADL jest na czele pomocy uchodźcom na poziomie lokalnym i międzynarodowym. W ostatnim czasie wspieraliśmy uchodźców z Ukrainy. Aktualnie prowadzimy program wspierający osoby dyskryminowane z powodu swojej orientacji seksualnej. Nie możemy zapominać o przeszłości, musimy być zawsze krok do przodu, nie tylko odważni, ale też wytrwali. Zmiana powstaje dzięki długotrwałemu zaangażowaniu i współpracy. Musimy stanąć przeciwko niemożliwemu, aby stało się wykonalne – dodała.

Nominacje do Nagrody im. Pawła Adamowicza za rok 2023 zakończyły się 4 grudnia 2023 r. Zgłoszonych zostało 14 kandydatur. Spośród tych nominacji komisja oceniająca sporządziła tzw. krótką listę, na której znaleźli się:

  • Nathalie Appere – Burmistrz Rennes
  • Alla Myronova – Wójt gminy Inhulka/ Ukraina
  • Anna Dąbrowska- Prezes Stowarzyszenia Homo Faber
  • Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići
  • Krajowa Federacja Stowarzyszeń Kobiet Romek Kamiry

W skład Jury weszli wybrani przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, miasta Gdańska, miasta Michałowa – dotychczasowego laureata, a także p.o. przewodniczącego ICORN. Swój głos oddała także eurodeputowana Magdalena Adamowicz

Tytuł przyznany zostanie oficjalnie w dniu 18 marca 2024 w trakcie Kongresu Miast i Regionów w Mons (Belgia).

Autorem statuetki, która trafi do laueata jest rzeźbiarz Krzysztof Bednarski. Statuetka przedstawia ptaka w locie, jako znak wolności i niezależności. Ptak szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności.

Specjalne wyróżnienie jury

Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie. Alla Myronova od ponad 20 lat realizuje liczne projekty, aktywnie walcząc o swoją społeczność podczas rosyjskiej okupacji i uosabiając lojalność wobec swojej gminy i narodu ukraińskiego.

Transmisję wydarzenia można obejrzeć na portalu www.gdansk.pl.

Associazione per l’ Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici/ Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići

Oficjalna strona: adl-zavidovici.eu

Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej w Zavidovici ma swoje początki w 1996 roku i jest dowodem, jak determinacja w działaniu na rzecz obrony praw człowieka angażuje społeczeństwo obywatelskie, wolontariuszy, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i międzynarodowe. U podstaw projektu leży spontaniczna inicjatywa grupy pacyfistów skupionych w Koordynacji Inicjatyw Solidarnościowych w Brescii (Włochy), która w 1992 roku, w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, rozpoczęła przeprowadzanie akcji ratowniczych i pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej, jednocześnie przyjmując uchodźców i wysiedleńców we Włoszech.

Od lat 90-tych Stowarzyszenie niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie. Działania udowadniają, jak kluczowa jest rola gmin oraz ich przedstawicieli, w obronie i promowaniu demokracji, wolności słowa oraz przeciwdziałaniu i zapobieganiu nietolerancji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Organizacja prowadzi działalność w oparciu o metodologię zdecentralizowanej współpracy w różnych obszarach: demokracja lokalna, środowisko, lokalny rozwój gospodarczy, opieka społeczna, działalność kulturalna, z szczególny nacisk na kobiety, młodzież i ochronę praw człowieka.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność we Włoszech, głównie na terytoriach Brescii, Alby i Cremony poprzez terytorialną koordynację członków oraz w Europie Południowo-Wschodniej głównie w Bośni i Hercegowinie w Zavidovići.

We Włoszech ADL Zavidovici pracuje przy przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i uchodźców, zarządza projektami wraz z lokalnymi gminami, których celem jest radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi związanymi z uchodźcami. Na szczeblu krajowym jest zaangażowana w sieć Koordynacji Euroazylowej. Stowarzyszenie specjalizuje się nie tylko w usługach w zakresie mieszkalnictwa materialnego i pomocy prawnej, ale jest także ekspertem w zakresie orientacji i integracji zawodowej oraz innowacyjność w zakresie procesu bliskości i aktywności rzecznictwa na różnych poziomach. Stowarzyszenie współpracuje z Prefekturą, Komendą Policji, różnymi gminami i województwem Brescii, ale także z wieloma stowarzyszeniami promującymi prawa człowieka i zaangażowanie społeczności lokalnej. Razem z gminą Brescia koordynuje działania służb antydyskryminacyjnych. Od 2022 roku realizuje program dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację i tożsamość płciową.

Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułKwalifikacja wojskowa w Gdańsku
Następny artykułPrace serwisowe i naprawcze w tunelu pod Forum Gdańsk. Nocne zamknięcia przez cztery dni
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze