Kwalifikacja wojskowa w Gdańsku

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku na terenie Gdańska zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Podlegają pod nią głównie mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Tegoroczna kwalifikacja odbędzie się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, przy al. Grunwaldzkiej 244 i potrwa od 13 lutego do 3 kwietnia. Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na wezwanie, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kwalifikacja wojskowa jest standardową procedurą, odbywającą się każdego roku i nie ma związku z obecną sytuacją w Ukrainie. Mężczyźni objęci obowiązkiem kwalifikacji wojskowej będą przyjmowani w dni robocze, w godz. 8.00-13.00 od 13 lutego do 3 kwietnia. Kobiety przyjmowane będą w dniach 27-29 marca oraz 2 kwietnia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. Mężczyźni zameldowani na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, urodzeni w 2005r.
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  3. Kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 1520).

Osoby, które w latach 2022-2023:

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i ustawy o z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny,  wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do wszystkich osób, z wyżej wymienionych kategorii, zostało wysłane wezwanie imienne listem poleconym. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia tych osób od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym wyżej terminie.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
  • posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych,
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły).

Osoby, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zastosowanie tych kar może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez policję.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Referat Spraw Wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tel. (58) 778-60-26 bądź 778-60-27, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 9 lutego 2024.

W przypadku konieczności zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazane wyżej numery telefonów, które zostały umieszczone również na każdym wezwaniu.

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku
fot. www.gdansk.pl


Poprzedni artykułECS GRA Z WOŚP!
Następny artykułOgłoszono laureata III edycji Nagrody im. Pawła Adamowicza
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze