Kwalifikacja wojskowa w Gdańsku

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku na terenie Gdańska zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Podlegają pod nią głównie mężczyźni urodzeni w 2004 roku. Tegoroczna kwalifikacja odbędzie się w budynku przy ul. 3 Maja 9, obok Dworca Autobusowego PKS i potrwa od 15 maja do 29 czerwca. Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji, które nie zgłoszą się na wezwanie, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Kwalifikacja wojskowa jest standardową procedurą, odbywającą się każdego roku i nie ma związku z obecną sytuacją w Ukrainie. Mężczyźni objęci obowiązkiem kwalifikacji wojskowej będą przyjmowani w dni robocze, w godz. 8.00-13.00 od 15 maja do 29 czerwca. Kobiety przyjmowane będą 28 czerwca 2023 r. Jednocześnie informujemy, że dnia 9 czerwca kwalifikacja wojskowa się nie odbędzie. Punkt przyjmowania będzie czynny od poniedziałku, 15 maja.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  • Mężczyźni zameldowani na terenie miasta Gdańska na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy, urodzeni w 2004r.
  • Mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • Kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017r. poz. 944).

Osoby, które w latach 2021-2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i ustawy o z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny,  wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

Do wszystkich osób, z wyżej wymienionych kategorii, wysłane zostało listem poleconym wezwanie imienne. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia tych osób od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w określonym wyżej terminie.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
  • posiadaną dokumentację medyczną w przypadku chorób przewlekłych
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły)

Osoby, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zastosowanie tych kar może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez policję.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela Referat Spraw Wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, tel. (58) 778-60-26 bądź 778-60-27, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 10 maja 2023 r.

W przypadku konieczności zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazane wyżej numery telefonów, które zostały umieszczone również na każdym wezwaniu.

Paulina Chełmińska
Urząd Miejski w Gdańsku


Poprzedni artykułGdyńskie organizacje z kulturalnymi grantami
Następny artykułRuszają konkursy dla NGO na działania z zakresu programów Gdańsk Miasto Literatury i Edukacja do Kultury 2023
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze