#wGdyni o bibliotekach bliskich mieszkańcom

Rozwój aktywnego czytelnictwa, uczestnictwa w kulturze i wzmocnienie roli bibliotek jako miejsc jednoczących lokalną społeczność – to cele konkursu dotacyjnego BLISKO, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego beneficjenci spotkali się w Gdyni na dwudniowej konferencji. We wtorek, 7 czerwca, uroczyście otworzył ją prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek.

Inicjatywa BLISKO to konkurs dotacyjny dla bibliotek publicznych. Nazwa stanowi skrót od kluczowych dla programu słów. To: Bibliotekalokalnośćinicjatywyspołecznośćkooperacja oraz oddolność. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1.

Częścią programu jest konferencja dla bibliotekarzy i bibliotek, która – we współpracy z Biblioteką Gdynia – odbywa się w naszym mieście. Inauguracja miała miejsce we wtorek, 7 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym. Konferencję oficjalnie otworzył prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek.

– Z radością przyjęliśmy dzisiaj to prawo bycia gospodarzem tej konferencji. Wybrano jedną z najlepszych, a może najlepszą w Polsce bibliotekę miejską – Bibliotekę Gdynia. Ważne jest to, byśmy dzisiaj rozmawiali o tym, jak dzisiaj zmienia się funkcja bibliotek. Jak z tej zwykłej wypożyczalni książek – do niedawna – stała się bardzo ważną instytucją kultury. Integrującą mieszkańców, tworzącą miejsce spotkania, organizującą liczne projekty. Bardzo elastyczną, bardzo nowoczesną i – co ważne – ciepło przyjmowaną przez mieszkańców. To sprawia, że każda złotówka wydana na biblioteki ma głęboki sens. Nawet w tak trudnych dla samorządów czasach musimy szukać środków, by wspierać tę działalność – komentuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Konferencja potrwa dwa dni. W programie wtorkowych działań znalazły się m.in. panele dyskusyjne czy warsztat sieciujący. Uczestnicy rozmawiali m.in. o filarach „trzeciego miejsca” czy wykorzystaniu badań w tworzeniu oferty instytucji. Drugi z tematów wzbogaciło studium przypadku, które przedstawiła dyrektor Biblioteki Gdynia – Natalia Gromow. Zaprezentowała ona wnioski z badania przeprowadzonego w ramach projektu „Biblioteka dla każdego”. Populacją ujętą w badaniu były osoby, które nie są użytkownikami bibliotek oraz migranci. Dotyczyło ono oczekiwań wobec współczesnej biblioteki.
Dyrektor Biblioteki Gdynia opowiedziała również o gdyńskich doświadczeniach z projektowaniu bibliotek jako miejsc spotkań społeczności lokalnej w ramach sieci Przystani Sąsiedzkich.

– Konferencja BLISKO jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jest wydarzeniem, które organizowane jest przez Narodowe Centrum Kultury, a ważna jest dlatego, że chodzi o współpracę. Jeżeli biblioteki nie będą współpracowały ze sobą i przede wszystkim ze społecznością lokalną oraz różnego rodzaju organizacjami i instytucjami, które funkcjonują na ich terenie – to zostaną niewidoczne. Ten potencjał, który mają, będzie po prostu niewykorzystany – wyjaśnia Natalia Gromow, dyrektor Biblioteki Gdynia.

W środę, drugiego dnia konferencji, uczestnicy wezmą udział w 6 równoległych warsztatach na temat projektowania oferty biblioteki dla różnych grup odbiorców. połączonych z wizytami studyjnymi w filiach bibliotecznych. Odbędą się one w ŚródmieściuChyloniCisowej a także w Bibliotece z Pasją i Bibliotece Wiedzy. Warsztat zaplanowano także w Stacji Kultury w Rumi, gdzie również funkcjonuje biblioteka.

Konferencja jest częścią wsparcia szkoleniowego dla beneficjentów konkursu dotacyjnego BLISKO. Celem realizacji zadań w ramach projektu BLISKO jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

Program ma służyć:

  • pozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
  • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
  • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Program BLISKO realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach #NPRCz 2.0. Współorganizatorem konferencji jest Biblioteka Gdynia.

 

Paweł Kukla
fot. Magda Śliżewska
UM Gdynia

Poprzedni artykułPonad 40 milionów złotych dla branży czasu wolnego w województwie pomorskim
Następny artykułCzy jesteśmy wolni gospodarczo? Samorządowy głos w SWPS
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze