poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Finanse

Nasza Dieta

Zmiana wysokości opłat za odpady komunalne

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2021 r. zmieni się metoda, zgodnie z którą ustala się miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowy...
Nasza Dieta