Rada Miasta Starogard Gdański uchwaliła budżet na 2021

Rada Miasta na sesji w dniu 17 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy ponad 148 mln zł Miasto wyda na rodzinę, pomoc społeczną i oświatę. W rozwój miejskiej infrastruktury planuje zainwestować ponad 31 mln zł.

– Przygotowanie tego budżetu nie należało do łatwych – przyznaje prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Nie tylko my, wiele miast i gmin w Polsce odczuwa skutki pandemii koronawirusa, która dotknęła praktycznie każdej sfery naszego życia. Musimy też pamiętać, że w 2020 roku kończy się 6-letni okres finansowania projektów z Unii Europejskiej. W przyszłym i prawdopodobnie następnym roku dodatkowe środki unijne nie zasilą miejskiego konta. Będą to lata, które poświęcimy na staranne przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji, które znajdą się w nowej strategii rozwoju miasta, w ramach nowego okresu finansowania unijnego na lata 2021-2027. Rok 2021 będzie przede wszystkim rokiem przygotowań pod kolejne projekty unijne i przedsięwzięcia, które jestem przekonany otworzą nowe perspektywy rozwoju dla Starogardu Gdańskiego – dodał prezydent.

Plany finansowe na 2021

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu, dochody Miasta w 2021 roku mają osiągnąć kwotę ponad 238 mln złotych, natomiast wydatki planowane są na ponad 245 mln złotych.

Jak poinformowała skarbnik miasta Ewa Kędzierska-Błyskal – udział wpływów z  podatków PIT i CIT w budżecie Starogardu w 2021 roku szacuje się na ponad 49,5 mln zł. Jest on wyższy o 2,4 proc. w stosunku do założeń roku 2020. Łączny dochód z podatków jest również większy o niecały milion złotych od kwoty planowanej w 2020 roku. Wyniesie ponad 103 mln zł, co stanowi ok. 43,5 proc. wszystkich wpływów do miasta.

Najwięcej na rodzinę i pomoc społeczną

Wydatki bieżące w 2021 r. zaplanowane są na poziomie 214,5 mln zł. Pozycją generującą największe koszty w tym zakresie – podobnie, jak w poprzednich latach – jest rodzina i pomoc społeczna. Miasto wyda na nie ponad 75 mln zł. Ponad 73 mln zł kosztować będzie oświata i wychowanie, o ponad 10 mln zł więcej względem przyjętego budżetu na 2020 roku, przy czym subwencja oświatowa, która w 2021 roku wyniesie ponad 37 mln zł, wzrośnie tylko o niecałe 2 mln zł. To oznacza, że koszty oświaty dla miejskiego budżetu wzrosną aż o 8 mln zł. Tyle pieniędzy Miasto musi dodać z własnych środków. Mniej niż w 2020 roku ale również dużo, bo ok. 23,5 mln zł, pochłonie gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na transport i łączność w 2021 roku Miasto zaplanowało ponad 15 mln zł, czyli o ponad milion złotych więcej niż w 2020. W sumie na powyższe cele zadysponowano 76,3 proc. wszystkich wydatków.

Utrzymanie tempa rozwoju miasta priorytetem budżetu

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2021 roku planuje wydać ponad 31 mln zł.

Wśród największych inwestycji planowanych w 2021 w Starogardzie Gdańskim są m.in.

  • Rozpoczęcie przebudowy ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
  • Budowa sali sportowej przy PSP 8,
  • Budowa sceny i toalety w Parku Nowe Oblicze wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Rozpoczęcie budowy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek,
  • Modernizacja Alei Jana Pawła II (etap II),
  • Współfinansowanie przebudowy ul. Lubichowskiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz odcinka chodnika przy ul. Skarszewskiej,

– Na rozbudowę i przebudowę miejskiej sieci dróg w 20201roku Miasto planuje wydać ok. 7,7 mln zł.  – informujezastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Zabezpieczyliśmy też środki na dodatkowe oświetlenie ulic, opracowanie projektu zadaszenia targowiska oraz remonty szkól i przedszkoli. Zabezpieczamy środki na wsparcie Zarządu Dróg Wojewódzkich celem rozpoczęcia budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Pelplińskiej i Pomorskiej, jak równie na dokończenie zadań z Budżetu Obywatelskiego.

W 2021 roku widoczne będą też kolejne planowane działania rewitalizacyjne. Na modernizację kamienic i przebudowę ulic w centrum miasta zabezpieczono w budżecie 2,5 mln . W ten sposób Miasto zakończy ostatni projekt unijny z puli środków przewidzianych na lata 2014-2020.

W budżecie zapewniono też środki na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański w kwocie 1,5 mln zł., natomiast na system gospodarowania wodami opadowymi zaplanowano 1,3 mln zł. Oba zadania w 2021 roku dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ponad 1,7 mln zł. Zgodnie z deklaracją prezydenta podobnie jak w 2020 roku, na utwardzenie dróg gruntowych płytami Yomb w 2021 roku Miasto przeznaczy ok. 2 mln .

– Mimo wyraźnie opadającej krzywej wpływów spowodowanych skutkami pandemii, zmianami w polskim prawie oraz decyzjami, jakie rząd polski podjął w tym i poprzednim roku, stawki z tytułu podatków pozostaną bez zmian. Nadal obowiązywać będą kwoty ustalone w 2016 i 2017 roku. Nie chcemy też rezygnować z ulg, z których korzystają mieszkańcy, ani podnosić opłat za odbiór śmierci.  Jednocześnie zależy nam na tym, aby Starogard dalej się rozwijał, zmieniał się na lepsze, aby jego mieszkańcom żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Mam nadzieję, że wspólnie przebrniemy przez ten trudny rok. Zapewniam wszystkich, że jesteśmy gotowi stawić czoło wszelkim wyzwaniom i podejmować takie działania, aby to wszystko, co się wokół nas dzieje, było jak najmniej uciążliwe – spuentował Janusz Stankowiak.

Budżet Miasta na 2021 rok uchwalony

Na sesji w dniu 17 grudnia 2021 roku, po wysłuchaniu stanowisk klubów radnych, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok. Głosowało 19 radnych ( 2 radnych było nieobecnych). Za przyjęciem budżetu swój głos oddało 12 radnych,  4 radnych wstrzymał się od głosu, 3 radnych było „przeciw”. 

Prezydent miasta podziękował wszystkim pracownikom Urzędu, którzy opracowali projekt budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2021 rok.

Poprzedni artykułOświadczyny na łamach Gazety Bogaty Region – poszukiwany odważny kawaler o szlachetnym sercu
Następny artykułPolicjanci zatrzymali nietrzeźwego motorowerzystę
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze