piątek, 30 września, 2022
PomorskieStarogard Gdański„Czyste powietrze” – edukacja mieszkańców

„Czyste powietrze” – edukacja mieszkańców

Pod koniec czerwca pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański przeprowadzili akcję edukacyjną dla mieszkańców. Podjęta inicjatywa miała charakter quizu związanego z uchwałami antysmogowymi, możliwościami dofinansowania z programu Czyste Powietrze, a także realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za udzielenie odpowiedzi mieszkańcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami w postaci parasola, torby na zakupy oraz miarki, dla najmłodszych były misie.

Program Czyste Powietrze

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzene niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część 2) i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania(część 3).

Nowa ścieżka prefinansowania inwestycji w ramach podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 15.07.2022 r. wprowadzono zmianę do programu Czyste Powietrze, która polega na możliwości prefinansowania przedsięwzięcia. Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 000 zł maksymalnych kwot dotacji na prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w części 2) zwiększy się z 37 000 zł do 47 000 zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 000 zł do 79 000 zł. Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50% przewidzianej kwoty dotacji. Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. To bardzo korzystne udogodnienie, gdyż dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia.

Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 000 zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Więcej informacji uzyskać można w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym prowadzonym przy Wydziale Ochrony Środowiska ul. Zblewska 18

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”. Deklarację należało złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Minął już ustawowy termin – 30 czerwca 2022 r. – do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła. Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu  deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej, złóż szybko deklarację do CEEB.

Przypominamy, w  jaki sposób można złożyć deklarację:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Jej wypełnienie w aplikacji nie zajmie dłużej niż kilka minut.
2) w formie papierowej – wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).
Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:
dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Uchwała antysmogowa dla miast województwa pomorskiego

CZEGO DOTYCZY?

1. WŁAŚCICIEL INSTALACJI jest odpowiedzialny za wymianę starego kotła.
2. UŻYTKOWNIK INSTALACJI jest odpowiedzialny za stosowanie paliw dopuszczonych do spalania.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ UCHWAŁY

1 września 2024 r.
wymagania dla istniejących instalacji niespełniających granicznej wartości emisji pyłów określonych dla klasy 3 wg. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadających tabliczki znamionowej
1 września 2026 r.
wymagania dla istniejących instalacji spełniających graniczne wartości emisji pyłów określone dla klas 3 i 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012
1 lipca 2035 r.
wymagania dla istniejących instalacji spełniających graniczne wartości emisji pyłów określone dla klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012

UWAGA! Maksymalny czas eksploatacji instalacji na paliwa stałe – nie dłużej niż 15 lat od rozpoczęcia ich używania w sytuacji jeżeli wystąpiła możliwość przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

Anna Więckiewicz
Wydział Informacji Społecznej

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze

Nowe regulacje podatkowe od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku w Starogardzie Gdańskim będą obowiązywać nowe stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych. Rada Miasta na sesji w dniu...

Z regionu

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
()
x