sobota, 20 lipca, 2024
PomorskieStarogard GdańskiMiejska pomoc osłonowa przyjęta

Miejska pomoc osłonowa przyjęta

Osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekroczy kwoty 2100 zł, będą mogły starać się o zasiłek celowy. 26 stycznia Rada Miasta jednomyślnie podjęła w tej sprawie uchwałę. Po jej uprawomocnieniu wsparcie z miasta otrzyma większa liczba mieszkańców.

Na sesji w dniu 26 stycznia Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia w 2022 r. kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, która uprawnia ją do otrzymania zasiłku celowego. Na wniosek Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka kryterium wzrosło z obowiązującej w tej chwili kwoty 776 zł do 2100 zł. To jest o prawie 270%. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz uprawomocnieniu. Prawdopodobnie już z początkiem marca z miejskiego wsparcia osłonowego będzie mogło skorzystać dużo więcej mieszkańców Starogardu Gdańskiego. 

– Podwyższenie tego kryterium pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby samotnych mieszkańców Starogardu Gdański, którzy mogą być dotknięci skutkami rosnących kosztów opłat w 2022 r. – uzasadniał podczas sesji zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski. – Miasto chce w ten sposób pomóc szczególnie tym osobom, które najdotkliwiej odczuły skutki wzrostu cen za odbiór i wywóz śmieci.

Zasiłek wpłacać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, która otrzyma zgodę osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zasiłek przyznany jest na podstawie decyzji administracyjnej, którą poprzedza  wywiad środowiskowy. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim wypłacił 476 takich świadczeń, głównie na opłacenie leków oraz opłatę różnicy między dodatkiem mieszkaniowym a czynszem. Podwyższone kryterium dochodowe do 2.100 zł dla tzw. jednoosobowych gospodarstw domowych, uprawni do ubiegania się o zasiłki celowe osoby samotne, które do tej pory nie korzystały ze wsparcia w formie świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Osoby takie będą mogły starać się m.in. o wsparcie na pokrycie części kosztów związanych z opłatą za śmieci. Pomoc może wynosić do 50% ponoszonych miesięcznych kosztów.

Magdalena Dalecka
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze

Najnowsze

XIV Zlot Weteranów Szos – Historia na Kołach oraz koncert Maryli Rodowicz

XIV Zlot Weteranów Szos – Historia na Kołach odbędzie się w dniach 19-20 lipca 2024 roku w Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Impreza jest...

Z regionu

0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx