We wtorek 2 marca marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą aneksy, dzięki którym pomorskie placówki medyczne otrzymają dodatkowe środki na walkę z COVID-19. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali  im. Lecha Bądkowskiego UMWP. Podczas wydarzenia przedstawicielom beneficjentów wręczone zostaną symboliczne czeki z informacją o wysokości dofinansowania.

Dodatkowe środki pochodzą z funduszy europejskich dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki nim zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi. Wykonane również zostaną niezbędne prace remontowe i budowlane.

 1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na projekt pt. „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” na walkę z pandemią Covid-19 otrzyma dodatkowo niemal 2,2 mln zł, które trafią do:
 2. Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. otrzyma 750 tys. zł, z których zakupione zostaną m.in. łóżka, w tym łóżka OIOM wraz z materacami, autoklaw (urządzenie przeznaczone do sterylizacji narzędzi), wykonane zostanie izolatorium, izolatki na Oddziale Chorób Wewnętrznych i na Oddziale Chirurgii Ogólnej.
 3. EMC Szpitale – Szpital Zdrowie w Kwidzynie otrzyma 900 tys. zł, które przeznaczone zostaną na zakup aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparatu do znieczulenia, aparatu RTG, a także diatermii chirurgicznej, materacy lub innych urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, materacy p/odleżynowych, pomp strzykawkowych i pomp PCA (leczenie bólu) i zbiornika tlenowego – skraplacz zewnętrzny do instalacji tlenowej.
 4. Szpitali Polskich S.A. – Szpital Polski w Sztumie otrzyma 520 tys. zł., z których zakupione będą aparaty do EKG, defibrylatory z wyposażeniem, diatermia, dozowniki do tlenu, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki mobilne lub ścienne, szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków, worki ambu wraz z wyposażeniem, wózki anestezjologiczne, wózek do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, zestaw do intubacji, zamontowane zostaną też listwy i urządzenia montażowe wokół stanowisk intensywnej terapii oraz umywalki medyczne i armatura medyczna.

Lider i Partnerzy projektu w maju 2020 r. otrzymali 2,9 mln zł na zakup środków ochrony osobistej
i środków dezynfekcyjnych.

 1. SPSZOZ w Lęborku na projekt pt. „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację, wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do kinezyterapii  w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku” otrzyma dodatkowo 700 tys. zł na walkę z pandemią. Środki te trafią do:
 2. SPSZOZ w Lęborku otrzyma dodatkowo 200 tys. zł, z których zakupi 4 kardiomonitory
  i kolumnę endoskopową – tor wizyjny.
 3. Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach otrzyma 500 tys. zł., które przeznaczone zostaną na zakup aparatów USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, bronchoskopu i defibrylatora z wyposażeniem.

W maju 2020 r. Lider i Partner projektu otrzymali 1,6 mln zł na zakup środków ochrony osobistej
i środków dezynfekcyjnych.

 • Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. otrzyma dodatkowo 200 tys. zł na projekt pt. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.” Środki te trafią do Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim i pozwolą na remont Izby Przyjęć i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby wynikające
  z sytuacji epidemicznej.

To już kolejne środki dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. W maju 2020 r. otrzymał 450 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, a w grudniu 2020 r. za prawie 400 tys. zł na niezbędny sprzęt medyczny i wyposażenie. Dodatkowo, Szpital w Prabutach w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych, następnie w grudniu 2020 r. za ponad 5 mln zł m.in. na zakup tomografu komputerowego, aparatów EKG, USG i RTG, łóżek, a także na dostosowanie pomieszczenia Izby Przyjęć, Oddziału chorób płuc i Oddziału pulmonologii  w celu utworzenia izolatek dla osób z podejrzeniem zakażenia Covid-19. Szpital zakupi 100 namiotów barierowych i 2 komory izolacyjne do transportu pacjenta oraz zamrażarkę do przechowywania szczepionek.

 1. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na projekt
  „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.”
   otrzyma dodatkowe wsparcie na walkę z pandemią Covid-19 w wysokości 336 tys. zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie 3 izolatek na oddziałach szpitalnych oraz wykonanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla rodziców małych dzieci.
  Szpital w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. W grudniu 2020 r. blisko 2,6 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 oraz opieki nad chorymi, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.
 2. Szpital Pucki Sp. z o.o. na projekt pt. „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku
  w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”
   otrzyma dodatkowe wsparcie na walkę
  z pandemią Covid-19 w wysokości 1.330.000,00 zł. Dzięki dotacji zakupione zostaną m.in.: aparaty RTG, kolumna endoskopowa – tor wizyjny, łóżka, materace, wózki anestezjologiczne, meble, umywalki i armatura medyczna, wyposażenie laboratorium, m.in.: chłodnia i zamrażarka laboratoryjna oraz lampa UV przepływowa.

W ubiegłym roku Szpital w Pucku otrzymał 400 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

 1. Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. na projekt pt. „Wyrównanie dostępu do usług zdrowotnych poprzez kompleksowość opieki nad pacjentem Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w ramach świadczeń stacjonarnych szpitalnych” otrzyma dodatkowo 700 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Szpital w Bytowie w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

 • Projekt Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach pt. „Poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej” dodatkowo otrzyma 900 tys. zł na walkę z Covid-19. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego z kompletnym wyposażeniem

Szpital w Chojnicach w maju 2020 r. otrzymał 1 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

 • Powiat Człuchowski na projekt pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie” otrzyma 120 tys. zł dodatkowego wsparcia na walkę z pandemią. Ze środków tych zakupione zostaną łóżka
  z materacami (lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta).

Szpital w Człuchowie w maju ubiegłego roku otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej
i środków dezynfekcyjnych.

 1. Na projekt Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pt. „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.” przekazanych zostanie dodatkowo 900 tys. zł. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zakup tomografu komputerowego.

Szpital w Miastku w maju 2020 r. otrzymał 600 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułW odpowiedzi na trudną sytuację pomorskich rolników, Marszałek Struk powołuje Pomorską Radę Rolniczą
Następny artykułDołącz do naszego zespołu, zostań ratownikiem na gdańskich kąpieliskach
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze