Ruch Polska 2050 stanowczo potępia kolejny atak na konstytucyjne prawa człowieka i obywatela autorstwa Zjednoczonej Prawicy i wzywa rządzących do wycofania się z procedowania tego prawa.

Projekt zmian w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.s.w.) można zasadniczo streścić prosto: policjant przestanie być „stróżem prawa”, a stanie się „sędzią w granatowym mundurze.” Polska zaś robi kolejny krok w kierunku państwa policyjnego.  Władza próbuje strachem wymusić na obywatelach odstąpienie od realizacji ich prawa do manifestowania własnych poglądów.- mówi Hanna Gill-Piątek, posłanka ruchu Polska 2050

Te wszystkie zmiany spowodują, że obywatele zaczną regularnie bać się policji i strażników gminnych, których władza na ulicach miast i wsi zdecydowanie wzrośnie. Nie budzi wątpliwości, że ta żenująca inicjatywa ustawodawcza ma na celu przede wszystkim wymuszenie skutecznego nakładania mandatów na obywateli w związku z „przeciwdziałaniem” epidemii, których bezprawność coraz częściej stwierdzają sądy. – dodaje Hanna Gill-Piątek

Eksperci prawni ruchu Polska 2050, stwierdzają, że projekt narusza następujące konstytucyjne normy: zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP); zasadę domniemania niewinności (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP)prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 46 Konstytucji RP).

Ruch Polska 2050 uważa, że prawo może zagrozić istocie demokracji, jaką jest prawo do wyrażania własnych poglądów ponieważ po wprowadzeniu zmiany wielu obywateli rezygnowałoby z „narażania się” władzy, np. poprzez udział w manifestacjach

Ponadto projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów, a nie przez Radę Ministrów, bez żadnych konsultacji społecznych oraz oceny skutków wprowadzenia regulacji.

Posłanka Ruchu Polska 2050 Hanna Gill-Piątek będzie głosowała za odrzuceniem projektu w całości.

Dobrosława Gogłoza
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze