poniedziałek, 11 grudnia, 2023

ArchiwumArchiwum ElblągKalendarz miejski 2013... czeka na Twoje zdjęcia

Kalendarz miejski 2013… czeka na Twoje zdjęcia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który ma na celu wybranie zdjęć ukazujących piękno Elbląga. Najlepsze zdjęcia zostaną zamieszczone w kalendarzu miejskim na 2013 r.
Konkurs potrwa od 2 lipca do 1 października 2012 roku (do godz. 12.00)
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:
1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.
Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz – Elbląg 2013” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 01.10.2012 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).
Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg – 2013” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg – 2013”.
Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2013 r.
Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.elblag.eu . Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Najnowsze artykuły

Przed nami kolejny sportowy weekend. Zobacz gdzie obejrzysz spotkanie Twojej drużyny

Trwa kolejny sportowy weekend. Część zespołów ma już świąteczną przerwę. Udały się na nią piłkarze drugiej ligi. Na przerwę w rozgrywkach udały się również...
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx