Z gospodarską wizytą w dzielnicy Strzyża

Gdańsk. Spacer z przedstawicielami dzielnicy Strzyża z udziałem wiceprezydentów: Piotra Borawskiego i Piotra Kryszewskiego.

Kolejny w tym roku spacer prezydencki po gdańskich dzielnicach dotyczył potrzeb mieszkańców Strzyży. Rozmowy toczyły się m.in. na temat przyszłości strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Narodowego, rozwiązania problemów z obecnością dzików w dzielnicy, odwodnienia i remontów nawierzchni ulic, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Chrzanowskiego, Sychty i Sygietyńskiego, uruchomienia strefy płatnego parkowania, modernizacji ulicy Chopina, koncepcji zagospodarowania Placu Maczka, rewitalizacji Alei Wojska Polskiego, czy realizacji projektu BO na Skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spacer Piotra Borawskiego, zastępcy prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, który przewodniczył oraz Piotra Kryszewskiego zastępcy prezydent ds. usług komunalnych odbył się we wtorkowe popołudnie, 4 października. Uczestniczyli w nim Emilia Lodzińska, radna miasta Gdańska i radni dzielnicy, zastępca komendanta Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek: Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Rozwoju Społecznego, Gdańskich Nieruchomości, Gdańskich Wód, Gdańskich Autobusów i Tramwajów oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

Spotkanie rozpoczęło się przy ul. Jana Kiepury, gdzie omawiano plany zagospodarowania strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Narodowego, jak również kwestię problemów z żerującymi w dzielnicy dzikami. Wyjaśniono, że otoczenie placu ulegnie zmianie z uwagi na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego „Zielona Strzyża”. Zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli miasta z Kołami Łowieckimi, by wspólnie wypracować rozwiązanie problemu żerujących w całym mieście dzików.

W trakcie spaceru poruszono kwestie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wraz z remontami nawierzchni pozostałych ulic w górnej części dzielnicy. Ulice Hubala i Rolna znajdują się w Programie Modernizacji Ulic, a do czasu ich remontu, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni prowadzi prace utrzymaniowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi, co również ma miejsce w zakresie pozostałych ulic. Przebudowa kanalizacji deszczowej zaplanowana jest w rejonie ulicy Zamenhofa.

Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Sychty, Chrzanowskiego i Sygietyńskiego wskazano konieczność budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej dla poprawy bezpieczeństwa, w związku z utrudnionym wyjazdem z ulic podrzędnych. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi badania ruchu w tym miejscu, w celu przyjęcia odpowiedniego rozwiązania

Przy ul. Chopina dyskutowano na temat projektu modernizacji ulicy i oświetlenia. Wyjaśniono, że zaprojektowany został zakres drogowy i rozpoczęto projektowanie modernizacji oświetlenia dla tej ulicy, a zakończenie prac projektowych planowane jest na marzec 2023 roku. Następnie miasto ogłosi przetarg na realizację prac.

Jednym z punktów było omówienie strefy płatnego parkowania w całej dzielnicy i uruchomienie Strefy Poboru Opłat. W tej kwestii Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wraz z Radą Dzielnicy wspólnie wypracują konkretne rozwiązania.

Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska w siedzibie Rady Dzielnicy wręczył na ręce Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy podziękowania dla Radnych Dzielnicy za poświęcenie i ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 

Na Placu gen. Maczka dyskutowano o jego zagospodarowaniu. Dla tego miejsca miasto opracowuje Gdańską Przestrzeń Lokalną i w najbliższym czasie odbędą się konsultacje z Radą Dzielnicy Strzyża. Z Kolei Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyjaśniła, iż w 2021 roku opracowano koncepcję rewaloryzacji zieleńca na placu i razem z załączonymi opiniami Rady Dzielnicy oraz jednostek miejskich ma to stanowić materiał wyjściowy do opracowania w 2023 roku projektu przebudowy placu.

W dalszej części omawiano możliwości rewitalizacji Alei Wojska Polskiego i uzupełnienia rosnących drzew, a także o konieczności wyodrębnienia terenu pod ścieżkę rowerową. Ustalono, że zanim podjęte zostaną działania związane z nasadzeniami, teren trzeba będzie najpierw zabezpieczyć, by pojazdy go nie niszczyły.

Do końca bieżącego roku zaplanowane są jeszcze dwa spacery w dzielnicach: Wrzeszcz Dolny i Oliwa.        

Patryk Rosiński
fot. Grzegorz Mehring
Urząd Miejski w Gdańsku

Poprzedni artykułDodatki dla podmiotów wrażliwych
Następny artykułInfoshare 2022 w gdańskim AmberExpo
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze