Kwietniowa sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

XLIX sesja sejmiku województwa odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,

3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,

4. informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2022 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

5. informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w 2022 roku – referująca: Kamila Wiśniewska-Hałka, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie,

6. informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2022 roku – referująca: Katarzyna Kępka-Kasprzyk, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu,

7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa,

8. zmiana uchwały nr ХХХІІІ/496/21 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa,

9. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

10. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Puszczy Rominckiej – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

11. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 

12. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminom z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa,

14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 roku“ – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” w 2023 roku – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie-miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie miejskiej Iława pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowaniu w 2023 roku działań w zakresie kultury realizowanych przez Iławskie Centrum Kultury – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa,

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań w ramach konkursu „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,

21. skargi, wnioski i petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

22. sprawy organizacyjne sejmiku, 

23. przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji sejmiku z 28 marca 2023 roku,

24. sprawy różne, 

25. oświadczenia radnych,

26. zamknięcie sesji.

Poprzedni artykułWtorkowe kino dla dorosłych: „Prawdziwe życie aniołów”
Następny artykułW dniach 25-26 kwietnia Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę Kina bez barier.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze