Zielone światło z Europy dla wsparcia biznesu Warmii i Mazur

Dotacje i granty dla mikro i małych przedsiębiorstw są już na wyciągnięcie ręki.  Zarząd województwa uruchamia instrumenty pomocy dla przedsiębiorstw w dobie pandemii. Wcześniej oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym, skąd pochodzą środki na wsparcie, przesłała zarządowi województwa Komisja Europejska.

– Czekaliśmy na te decyzje, a przede wszystkim czekają na nie przedsiębiorcy z Warmii i Mazur – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Dzięki temu na przeciwdziałanie skutkom pandemii i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw mamy dodatkowe 15,5 mln euro. Uruchamiamy bezzwrotną pomoc dla regionalnej gospodarki.

Dodatkowe środki w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, w którym wyodrębniono Schemat B: Przeciwdziałanie skutkom COVID-19, będą przeznaczone na trzy typy projektów.

Typ 1: Finansowanie kapitału obrotowego firm dotkniętych skutkami COVID-19 (alokacja 9 279 900 EUR). Dla jego realizacji wybrany zostanie grantodawca, czyli podmiot, który udzielać będzie grantów na kapitał obrotowy mikro oraz małym przedsiębiorstwom dotkniętym bezpośrednio skutkami pandemii. Wydatki będą dofinansowane w 100 proc. i mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących opłat i kosztów (m.in wynagrodzenia pracowników, ZUS, koszty wynajmu, inne opłaty i koszty bieżące, inne zobowiązania publiczno-prawne, finansowania kapitału obrotowego).

Typ 2: Zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego (alokacja 4 300 000 EUR). Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o dofinansowanie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych projektu mającego na celu umożliwienie lub ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zagrożenia epidemicznego. Chodzi o dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników, a także zakup sprzętu lub usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu lub usługi, przebranżowienie etc.).

Typu 3: Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (alokacja 977 820  EUR). Pomoc przeznaczonego dla mikro, małych i średnich firm na dofinansowanie projektów obejmujących produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce, wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (respiratory, odzież i sprzęt ochronny, narzędzia diagnostyczne). Także i w tym typie projektów będzie można ubiegać się o 90 proc dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

Umowy w ramach tych działań muszą zostać podpisane do końca 2020 roku. Ze szczegółami wsparcia można zapoznać się w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Informacje o naborze wniosków będą publikowane na naszych stronach internetowych (rpo.warmia.mazury.pl oraz biznes.warmia.mazury.pl), do śledzenia których zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Poprzedni artykułRemont skrzyżowania – zmiana tras autobusów
Następny artykułPodjęcie zatrudnienia przez ucznia lub studenta pobierającego rentę rodzinną.
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze