12,5 miliona zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,    przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Dofinansowanie można otrzymać na budowę i modernizację systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową) oraz na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (ze wsparcia w ramach tego konkursu wyłączono stacje uzdatniania wody).

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 29 czerwca do 17 sierpnia.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Poprzedni artykułW tym roku czerwiec bezpieczny na złożenie wniosku o emeryturę
Następny artykułSkładowanie odpadów nie musi być niebezpieczne. Instalacje nowej generacji w pełni chronią środowisko
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze