Burmistrz Pasłęka zaprasza do udziału w konkursie „Sołtys Roku Gminy Pasłęk '2024”

Zarządzeniem nr 24/24 z dnia 8 marca 2024 roku Burmistrz Pasłęka ogłosił konkurs pn. “Sołtys Roku Gminy Pasłęk ‘2024”.

Termin składania zgłoszeń kandydatów do konkursu upływa 31 maja 2024 r.

Regulamin konkursu został określony Zarządzeniem nr 61/22 Burmistrza Pasłęka z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia Konkursu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” i określenia regulaminu tego konkursu, zmienionym Zarządzeniem nr 35/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustanowienia Konkursu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” i określenia regulaminu tego konkursu.

Do konkursu, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”, może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni tę funkcję i był sołtysem co najmniej przez 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu.

Kandydata do Konkursu może zgłosić: rada sołecka, mieszkańcy sołectwa w liczbie co najmniej 10 osób, rada parafialna, organizacja pozarządowa lub społeczna działająca na rzecz Gminy Pasłęk.

Kapituła konkursu przy ocenie merytorycznej zgłoszeń kieruje się następującymi kryteriami:

a) wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej 0 – 20 pkt;

b) materialne rezultaty działalności kandydata do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk”, np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków funduszu sołeckiego, projekty

inwestycyjne, itp. 0 – 20 pkt;

c) działalność społeczna kandydata do tytułu „Sołtys Roku Gminy Pasłęk” np. OSP, stowarzyszenia itp. 0 – 5 pkt;

d) współpraca z samorządem gminy 0 – 10 pkt;

e) dalsze plany związane z działalnością sołectwa 0 – 5 pkt.

f) udział sołectwa w konkursach organizowanych na szczeblu kraju, województwa, powiatu i gminy – 0 – 10 pkt.

Laureat konkursu otrzymuje nagrodę rzeczową, którą jest rower w cenie do 3 000,00 zł.

Zgłoszenia kandydata do Konkursu dokonuje się na karcie zgłoszenia (w załączniku).

Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pasłęku lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w wyznaczonym terminie, na adres: Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, z dopiskiem KONKURS „SOŁTYS ROKU GMINY PASŁĘK”.

Więcej informacji pod numerem tel. 55 618 27 44.

Więcej na stronie

UM Pasłęk

Poprzedni artykułRowerowa Majówka 2024
Następny artykułWielkie Sprzątanie Świata
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze