Wybrany został wykonawca robót na zadanie pn.„Remont muru oporowego wraz z ceglaną balustradą i schodami przy ulicy Zamkowej”. Zły stan techniczny kamiennego muru oporowego  i ceglanej balustrady wymaga pilnego przeprowadzenia prac naprawczych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z Gronowa Górnego.

Koszt robót zgodnie z ofertą wyniesie 1 545 000,00 zł  brutto. Prace zgodnie z umową prowadzone będą do 23.04.2022r. Ze względu na lokalizację muru oporowego przy ul. Zamkowej,  w trakcie prowadzenia niektórych  prac należy spodziewać się utrudnień w ruchu.                                            

Prowadzone są prace remontowe murów obronnych w Pasłęku.

Całe zadanie podzielone jest na  3 etapy z poniższymi terminami realizacji:

– Etap I –  od Szkoły Łacińskiej do Bramy Młyńskiej, dł. 356 m, pow. zab. 404m2; od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r.

– Etap II – od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł. 364 m, pow. zab. 415m2; od dnia 06-08-2020 r. do dnia 14 września 2021 r.,

– Etap III –  dł. 284m, pow. zab. 324m2, od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.

Wykonawcą robót jest Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Berylowa 2B, 82 – 300 Elbląg. Wartość kontraktu  to 12 881 999,85 zł, zgodnie z umową podpisaną w dniu 6.08.2020r. Zadanie pn.: „Remontu murów obronnych w Pasłęku” dofinansowanie jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na łączną kwotę 8 524 753,46 zł.

Na Etapie II kontynuowane są prace remontowe muru, naprawiana i odbudowywana jest korona  murów wraz z izolacją wodochronną, stanowiąca zabezpieczenie muru przed przedostawaniem się wody do wnętrza muru.

Wykonawca przystąpił  również do realizacji Etapu I. Odkopano fundamenty od strony wewnętrznej muru, prowadzi oczyszczanie luźnych spoin na ławach fundamentowych  oraz dezynfekcję luźnych spoin  na murach ceglanych nadziemnych. Jakość prowadzonych  prac jest dobrze oceniana przez nadzór inwestorski jak i służby konserwatorskie.

UM Pasłęk

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze