W dniu 19 stycznia 2021 roku Burmistrz Pasłęka zawarł umowę z Klubem dziecięcym AGUGU spółka cywilna w Pasłęku dotyczącą udzielenia dotacji celowej na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pasłęk objęte opieką w tym klubie dziecięcym w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko. Dotacja udzielana jest prowadzącym Klub na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i służy pokryciu rzeczywistych wydatków ponoszonych przez Klub dziecięcy AGUGU.

Udzielenie dotacji jest możliwe dzięki uchwale Rady Miejskiej z listopada 2017 r., w której określona została wysokość i zasady ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących prywatne żłobki, kluby dziecięce i podmiotom zatrudniającym dziennych opiekunów na terenie gminy Pasłęk.

Mając na uwadze rozwój usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz podniesienie opłacalności działalności w tej sferze w listopadzie 2020 r. Rada Miejska w Pasłęka postanowiła zwiększyć o 75% kwotę dotacji dla poszczególnych podmiotów, tj. z 200 zł na 350 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do żłobka oraz z 150 zł na 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym i objęte opieką przez dziennego opiekuna.

W styczniu 2021 roku Klub dziecięcy AGUGU zwrócił się z prośbą do Burmistrza Pasłęka o wydanie opinii i określenie nowej liczby miejsc w klubie dziecięcym przy ulicy 3 Maja w związku z adaptacją dodatkowych pomieszczeń i powiększeniem powierzchni działalności Klubu. Już w niedługim czasie liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 zwiększy się dwukrotnie.

UM Pasłęk

baner 2
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze