Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że z dniem 25.01.2021r. rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 25.01.2021r. do 11.02.2021r. włącznie (data wpływu do urzędu). Wnioski będą rozpatrywane najpóźniej do  10.03.2021 r. Urząd zastrzega możliwość przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków, o czym poinformuje pracodawców odrębnym komunikatem na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Decyzja o przyznaniu środków bądź odmowie dofinansowania zostanie przesłana do pracodawcy pisemnie niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Wnioski niekompletne (tj. bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane, o czym urząd poinformuje niezwłocznie.
Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z Kryteriami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS w 2021 roku zawierającymi priorytety wydatkowania środków KFS na 2021 rok określone przez MRPiT oraz elementy, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków. W przypadku wniosków o takiej samej liczbie punktów dodatkowym kryterium oceny wniosku będzie kolejność wpływu wniosku do urzędu.
 
Kryteria oraz wymagane dokumenty do pobrania dostępne są na stronie http://mupolsztyn.praca.gov.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców – Podnoszenie kompetencji, kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz w zakładce Dokumenty do pobrania.
W przypadku niewykorzystania przyznanego limitu urząd wznowi nabór wniosków.
Szczegóły pod numerem telefonu: 89/537-28-70.

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułGdańsk: Blisko 80 mln zł na działalność NGO-sów
Następny artykułFerie online z Olsztyńskim Teatrem Lalek
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze