Ruszył II etap konsultacji strategii

Strategia rozwoju miasta jest jednym z najważniejszych dokumentów wskazujących kluczowe zagadnienia polityki samorządu. Mieszkańcy wraz z ekspertami rozpoczęli rozmowy o wypracowanym projekcie.

Przygotowywanie projektu rozpoczęło się w poprzednim roku. Strategia została przygotowana w oparciu o dziesięć eksperckich debat. Teraz czas na przeanalizowanie dokumentu.

– Po latach intensywnych inwestycji infrastrukturalnych chcemy skoncentrować się na sferze społecznej – mówi zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk, przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii. – To nie oznacza oczywiście, że rezygnujemy z twardych działań. One są niezbędne do rozwoju miasta. Natomiast większy nacisk chcemy położyć na człowieka.

Odbyło się już pierwsze ogólne spotkanie z mieszkańcami. Podczas niego uczestnicy zapoznali się z projektem strategii oraz mieli okazję do dyskusji na temat przedstawionego dokumentu.

– Wizję Olsztyna przyszłości opisujemy trzema celami strategicznymi i dwunastoma operacyjnych – wyjaśnia prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, główny ekspert Strategii Olsztyn 2030+. – Te strategiczne cele zostały ogólnie opisane hasłami Olsztyn wrażliwy, Olsztyn otwarty i Olsztyn proaktywny.

Olsztyn wrażliwy to miasto dostrzegające potrzeby wszystkich grup społecznych i dbające o ich bezpieczeństwo. Jednocześnie jest to miasto doceniające własne walory. Olsztyn otwarty to miasto eksponujące swój potencjał na zewnątrz, a jednocześnie zapraszające do siebie. Jego otwartość rozumiana jest zatem nie tylko przez pryzmat dostępności (transportowej czy informacyjnej), ale też wartości i konkurencyjności oferty dla turystów, potencjalnych mieszkańców czy przedsiębiorców. Natomiast Olsztyn proaktywny to miasto działające prężnie i aktywnie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz swoich granic, a także pobudzające aktywność wśród swoich mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji.

W II etapie konsultacji zaplanowanych zostało osiem spotkań z mieszkańcami. Poza dwoma otwartymi, autorzy strategii będą spotykać się z konkretnymi grupami społecznymi:
* spotkanie II – 19 maja 2022 r. ze środowiskiem seniorów (sala 219 olsztyńskiego ratusza, godz. 12:00),
* spotkanie III – 19 maja 2022 r. z przedstawicielami organizacji pozarządowych (sala 219 olsztyńskiego ratusza, godz. 17:00),
* spotkanie IV – 26 maja 2022 r. z przedstawicielami środowisk biznesowych (on-line, godz. 17:00; zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, proszeniu są o przesłanie zgłoszenia e-mailowego: strategia2030@olsztyn.eu),
* spotkanie V – 27 maja 2022 r. z olsztyńską młodzieżą (on-line, godz. 17:00; zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, proszeniu są o przesłanie zgłoszenia e-mailowego: strategia2030@olsztyn.eu),
* spotkanie VI – 9 czerwca 2022 r. ze środowiskiem naukowym (on-line, godz. 17:00; zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, proszeniu są o przesłanie zgłoszenia e-mailowego: strategia2030@olsztyn.eu),
* spotkanie VII – 10 czerwca 2022 r. z przedstawicielami olsztyńskich rad osiedlowych (Tartaku Raphaelsohnów, godz. 17:00),
* spotkanie VIII – 22 czerwca 2022 r. podsumowujące prace nad dokumentem (Zajezdnia Trolejbusowa, godz. 17:00).

Uwagi i opinie dotyczące projektu strategii rozwoju miasta są przyjmowane podczas spotkań. Można je także zgłaszać pisemnie – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Ten etap konsultacji potrwa do 22 czerwca. Strategia Olsztyn 2030+, zgodnie z harmonogramem, ma trafić pod obrady Rady Miasta jesienią.

[projekt „Strategii Rozwoju Miasta – Olsztyn 2030+”] [czekamy opinie i uwagi] [strategia na Platformie Konsultacji Społecznych]

UM Olsztyn

Nasza Dieta
Poprzedni artykułTrwa rekrutacja od szkół ponadpodstawowych
Następny artykułFotokonkurs o pracy
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze