Elbląskie Nagrody Kulturalne przyznane

Miasto Elbląg od lat, w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, wspiera osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Tradycyjnie już w kwietniu przyznawane są stypendia artystyczne, kulturalne, a także Elbląskie Nagrody Kulturalne. Z uwagi na epidemię koronawirusa nie jest możliwe osobiste uhonorowanie laureatów, jak to miało miejsce do tej pory, niemniej jednak prezydent Witold Wróblewski zdalnie przesyła wszystkim nagrodzonym gratulacje i słowa uznania.

Komisja stypendialna wyłoniła 26 laureatów stypendium artystycznego, 6 laureatów stypendium kulturalnego. Przyznano również Nagrodę Artystyczną oraz Nagrodę Kreator Kultury. Łącznie z budżetu Miasta na mecenat kultury w 2020 r. przeznaczono kwotę 75.000 zł.

Poniżej  prezentujemy szczegółowe informacje na temat tegorocznych laureatów

Nagrodę Artystyczną przyznano AKADEMII SZTUKI BALETOWEJ W ELBLĄGU PRZY FUNDACJI AKADEMIA SZTUKI BALETOWEJ. Fundacja jako pierwsza w Polsce otrzymała, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury baletowej, zaszczytny tytuł członka Międzynarodowej Rady Tańca CID UNESCO w Paryżu. Uczennice Elbląskiej Akademii Sztuki Baletowej, które są mieszkankami Elbląga, zostały certyfikowane przez Prezydenta Międzynarodowej Rady Tańca CID UNESCO. Otrzymane certyfikaty uprawniają tancerki do otrzymania w przyszłości międzynarodowych uprawnień tancerza zawodowego, honorowanego w 170 krajach na całym świecie.  Elbląska Akademia Sztuki Baletowej w 2019 roku otrzymała Nagrodę Główną Grand Prix w Jurmali na Łotwie za całokształt osiągnięć artystycznych z najwyższą sumę punktów spośród wszystkich reprezentacji konkursowych. W konkursie brały udział zespoły z Sankt Petersburga, Białorusi, Gruzji, Estonii, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Kaliningradu. Reprezentacja Akademii Sztuki Baletowej nazwana Elbląg Ballet Academy zajęła I miejsce w Dance Olympiad Riga oraz  I miejsce podczas Ogólnopolskich Eliminacji do Światowego Finału Konkursu Tanecznego Dance World Cup 2019  i awans do światowego finału w Portugalii.

Laureatem Nagrody Kreator Kultury zostały Zespoły Latino Szkoły Tańca Broadway (IMPULS = BAILAMOS + CUBANA). Twórczość artystyczna zespołów BAILAMOS i CUBANA Szkoły Tańca Broadway, tworzących projekty pod wspólną nazwą IMPULS promuje Elbląg oraz zachęca mieszkańców miasta do ruchu i rozwoju w tak pięknej dziedzinie jaką jest taniec. Z każdego turnieju rangi mistrzowskiej zespoły wracają z medalami oraz tytułami. Rok 2019 przyniósł zespołom wiele sukcesów. Grupa IMPULS zdobyła Mistrzostwo Polski w kategorii Showcases w Inowrocławiu. Grupa tanecznej CUBANA wywalczyła tytuł Mistrza Polski w kategorii LargeTeams w Inowrocławiu oraz Mistrzostwo Świata w kategorii MastersLatin w Płocku.

Stypendia artystyczne adresowane są do laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej, a także uczniów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych na dalszy rozwój.

Laureaci stypendium artystycznego:

 1. Martyna Budziszewska – przyznane stypendium zostanie przeznaczone na zakup obuwia i akcesoriów tanecznych, baletowych strojów scenicznych, kostiumów ćwiczebnych oraz na częściowe pokrycie kosztów warsztatów tanecznych.
 2. Hanna Duk – środki ze stypendium zostaną przeznaczone na dalszy rozwój w dziedzinie tańca klasycznego, zakup strojów scenicznych i point, udział  w planowanych konkursach baletowych.
 3. Nikola Fiedor – stypendium pozwoli pokryć koszty dalszego rozwoju wokalnego tj. opłacenie warsztatów wokalnych oraz udziału w konkursach muzycznych.
 4. Maria Gałecka – środki w ramach stypendium przeznaczone zostaną na rozwój w zakresie tańca klasycznego m.in. zakup strojów i akcesoriów do baletu.
 5. Dariusz Gatza – pokrycie kosztów kursów mistrzowskich oraz naprawy i konserwacji wiolonczeli.
 6. Jakub Grzelachowski – pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na kursy, konserwacja wiolonczeli.
 7. Amelia Gumińska – przyznane stypendium zostanie przeznaczone na zakup obuwia i akcesoriów tanecznych, baletowych strojów scenicznych, kostiumów ćwiczebnych oraz na częściowe pokrycie kosztów warsztatów tanecznych.
 8. Amelia Gursztyn – stypendium zostanie przeznaczone na zajęcia edukacji artystycznej i udział w konkursach baletowych.
 9. Marta Hajdukiewicz – przyznane stypendium zostanie przeznaczone na zakup obuwia i akcesoriów tanecznych, baletowych strojów scenicznych, kostiumów ćwiczebnych oraz na częściowe pokrycie kosztów warsztatów tanecznych.

10)   Ewelina Kłosińska – środki ze stypendium zostaną przeznaczone na dalszy rozwój w dziedzinie tańca klasycznego, zakup strojów scenicznych i point, udział  w planowanych konkursach baletowych.

11)   Elżbieta Krajewska– zakup materiałów potrzebnych do tworzenia prac plastycznych, częściowe pokrycie kosztów realizacji dyplomu na zakończenie nauki w Liceum Plastycznym.

12)   Maria Laskowska – rozwój w zakresie tańca klasycznego m.in. zakup strojów i akcesoriów do baletu.

13)   Stanisław Lasota – stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wypożyczenia, strojenia i konserwacji wiolonczeli, zakup smyczka i futerału do instrumentu.

14)   Marta Michalska- Pedersen – stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wypożyczenia wiolonczeli oraz częściowe sfinansowanie udziału w kursach i warsztatach wiolonczelowych.

15)   Marcin Olewniczak – przyznane stypendium będzie przeznaczone  na dalsze kształcenie pianistyczne tj. udziału w mistrzowskich kursach instrumentalnych  dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia -Zimowa Akademii Muzyki 2020 w Lusławicach , konserwację oraz strojenie pianina.

16)   Sebastian Okupski – stypendium zostanie wydatkowane na zakup profesjonalnego futerału do skrzypiec oraz  na dalsze muzyczne kształcenie ( częściowe sfinansowanie udziału w warsztatach skrzypcowych w Pasymiu).

17)   Sophia O’ Connor – stypendium  zostanie przeznaczone na zajęcia artystyczne, częściowe pokrycie kosztów wpisowego na konkurs taneczny, zakup stroju ćwiczebnego oraz akcesoriów do baletu tj: pointy, baletki.

18)   Jakub Przyborowski – pokrycie kosztów związanych z konserwacją saksofonu, zakup niezbędnego sprzętu do saksofonu ( stroik, smary, uchwyty itp. ).

19)   Patryk Purzycki–altowiolonczelista, stypendium zostanie przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów nagrań w profesjonalnym studio w celu wykorzystania ich do aplikowania na ogólnopolskie i międzynarodowe festiwale , międzynarodowe konkursy.

20)   Dominika Sambor – częściowe pokrycie kosztów warsztatów fotograficznych  w Warszawie oraz  warsztatów fotograficznych ArtPozytywni w Gdańsku.

21)   Lena Siembor – stypendium zostanie przeznaczone na realizację zamierzonych planów związanych z dalszym rozwojem artystycznym tj. zakup kostiumów oraz nowych baletek i point.

22)   Natalia Sobczak – dzięki stypendium zakupione zostaną artykuły plastyczne oraz dofinansowany będzie zakup tableta graficznego.

23)   Dominika Tkaczyk – stypendium zostanie przeznaczone na zakup materiałów plastycznych, udział w plenerach malarskich.

24)   Mateusz Wojtyński – stypendium w całości przeznaczone będzie  na dofinansowanie zakup monitora podglądowego o rozdzielczości 4k do aktualnej pracy nad montażem filmów.

25)   Małgorzata Wójcik – stypendium zostanie przeznaczone na zakup materiałów z zapisem nutowym, usługi lutnicze i konserwację skrzypiec.

26)   Nadia Zysnarska – stypendium zostanie przeznaczone rozwój artystyczny w dziedzinie tańca klasycznego tj.  zakup kostiumów oraz nowych baletek i point.

Stypendia kulturalne przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na realizację przedsięwzięcia kulturalnego w jednej z dziedzin: literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, fotografia, sztuki wizualne bądź na  zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, które związane jest z działaniami artystycznymi i kulturalnymi Elbląga.

Laureaci stypendium kulturalnego:

 1. Robert Furs – nagranie płyty z instrumentalnymi wykonaniami najpiękniejszych utworów muzyki francuskiej z wiodącą rolą akordeonu.
 2. Oskar Bork – realizacja teledysku do jednego singla z wydawanej płyty „Orfeusz” we współpracy z elbląskimi artystami filmowymi.
 3. Magdalena Bocianowska– realizacja spektaklu  teatralnego pod roboczym tytułem „Biegnij dalej sam”.
 4. Karolina Kardas – utworzenie tymczasowej galerii sztuki na terenie Starego Miasta pod nazwą Galeria „Pracownia”. W ramach realizacji projektu będzie można oglądać artystów tworzących obrazy. Odbędą się również cotygodniowe wernisaże malarskie.
 5. Anna Szawara – wydanie książki dla dzieci „Jestem Janek”. Celem książki jest przedstawienie postaci Zbyszka Godlewskiego, elblążanina, który stał się ofiarą Grudnia ‘70. Wydanie książki jest elementem projektu, który będzie realizowany w 50.  rocznicę Grudnia ’70 wśród uczniów elbląskich szkół.
 6. Marzena Sobczak – publikacja książki „Ścieżki. Historia elbląskiego pielęgniarstwa w latach 1945- 1988 z ludzkimi losami w tle”.
Poprzedni artykułKonkurs „O Różę Małego Księcia” rozstrzygnięty
Następny artykułMarszałek apeluje o wykonywanie zakupów u lokalnych przedsiębiorców
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze