Poznaliśmy elbląskich „Ośmiu Wspaniałych”

W dniu 27.03.2024 r., o godz. 11.00 w Ratuszu Staromiejskim odbyła  się XXVI Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego. Podczas uroczystości poznaliśmy młodzież, która zasłużyła na uznanie za swoją działalność w wolontariacie.

Przesłanie konkursu jest niezwykle proste: Wystarczy niewielu, by zmienić tak wiele. Warto więc nagradzać tych, którzy swoją postawą społeczną szczególnie wyróżniają się na tle swoich rówieśników.

Konkurs realizowany jest w wielu miastach Polski, Elbląg może poszczycić się siedmiokrotnie zdobytą nagrodą Ogólnopolskiego Laureata Konkursu.

W tegorocznej edycji konkursu spośród złożonych wniosków indywidualnych Jury, pod przewodnictwem Pani Ireny Sokołowskiej przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej  w Elblągu, wybrało osiem młodych osób, którym przyznano nagrody. Do grona „elbląskich wspaniałych” dołączyli kolejni laureaci:

• Nikola Orzoł – Szkoła Podstawowa nr 15

• Antonina Sawicka – Szkoła Podstawowa nr 15

• Urszula Mincewicz – Szkoła Podstawowa nr 18

• Wiktoria Poleszczuk – Szkoła Podstawowa nr 18

• Lena Ananicz – I Liceum Ogólnokształcące

• Julia Cimofiej – Zespół Szkół Gospodarczych

• Adrian Czarnota – Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

• Sara Binkowska – Bursa Szkolna nr 2

Jeden z laureatów – Julia Cimofiej będzie reprezentowała nasze miasto w finale ogólnopolskim, który odbędzie się czerwcu w Warszawie.

XXVI edycję Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” uświetniły wspaniałe występy wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu: Anii Boruszko i Marcelego Józefowicza.

ORZOŁ NIKOLA i  ANTONINA SAWICKA

uczennice Szkoły Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu.

Nikola jest wolontariuszką od 4 lat, natomiast Antonina już 6 lat aktywnie uczestniczy

we wszystkich działaniach dobroczynnych organizowanych przez szkołę, jak i inne organizacje. Dziewczęta biorą udział między innymi w kwestach ulicznych, zbiórkach charytatywnych organizowanych zarówno w szkole, jak i na terenie miasta np. Pierwszy Dzwonek, Światowy Dzień Walki z Głodem – Podziel się kanapką, zbiórkach żywności, licznych kiermaszach słodkości , Elbląskim Biegu Niepodległości itp. Uczestniczyły również

w organizacji Jasełek dla podopiecznych  z DPS ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek  Rodziny Maryi, WOŚP.  Nie sposób wymienić wszystkich akcji w których Nikola i Antonina brały udział.

Za swoją działalność wolontarystyczną obie otrzymały podziękowania od:

– Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża;

– Bank Żywności ;

– Urząd Miejski w Elblągu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – „IX Bieg Niepodległości”;

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Katarzyna Zapolska.

MINCEWICZ ULA i POLESZCZUK WIKTORIA

uczennice Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego.

Mimo, że uczennice  działają krótko w wolontariacie, bo Ula od 2 lat, a Wiktoria od 3 lat mają na swoim kącie naprawę wiele akcji, które były organizowane cyklicznie na terenie szkoły, jak i miasta. Przykładowymi akcjami szkolnymi są: Różowe Skrzynki,  aranżacja ściany SU

i Rzecznika Praw Ucznia dla uczniów i darczyńców z SP 18, Projekt Zakątek Zimków. Wolontariuszki aktywnie uczestniczyły w zbiórkach żywności, kiermaszach słodkości na rzecz podopiecznych z hospicjum, dla seniorów z DPS Niezapominajka,  z DPS przy Elbląskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Psychicznymi, WOŚP oraz zbiórki karmy dla zwierząt.

Za swoją działalność woluntarystyczną otrzymały podziękowania od:

 – Regionalnego Centrum Wolontariatu;

– Hospicjum Elbląskiego;

– Szkolnego Koordynatora Stypendiów Świętego Mikołaja;

– Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 i nr 5 w Elblągu;

– Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”;

– Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej;

– Banku Żywności;

– Stowarzyszenia na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących pomocy „Od nowa..”;

– Domu Pomocy społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Kasprzaka;

Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest Pani Marzena Maślińska.

CIMOFIEJ JULIA

Uczennica  Zespół Szkół Gospodarczych. Jest wolontariuszką od 6 lat. Brała udział

w wielu akcjach organizowanych przez szkolne koło Caritas. Uczestniczyła w świątecznych  zbiórkach żywności; Współpracowała z Elbląskim Hospicjum. Kocha zwierzęta więc i znajduje czas, aby wspierać Elbląskie Schronisko dla zwierząt. Co roku bierze udział w akcji Żonkilowe Pola Nadziei.  Uczestniczy w kwestach szkolnych i ulicznych na terenie naszego miasta. Prowadziła zajęcia z przedszkolakami i osobami niepełnosprawnymi. Czynnie wspierała akcje związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy;

Jest inicjatorką autorskiego projektu PRZYnitka – szyje pluszowe misie. Realizując ten projekt wykazała się pomysłowością, pracowitością i konsekwencją. Pozyskała środki finansowe na sprzęt do szycia organizując kiermasze. Materiały do szycia uzyskała od sponsorów i firm: Manufaktura Tkanin, Kameleon.pro itp. Pisząc prośby o wsparcie jej inicjatywy. Projekt został doceniony przez Zarząd i organizatora fundacji Zwolnieni z Teorii i wygrał główną nagrodę Złoty Wilk  za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce.

Zorganizowała własną akcję, której celem była walka z edukacyjnym ubóstwem – założyła go na platformie Zwolnienie z Teorii.

Za swoją działalność otrzymała nagrody:

– I miejsce w konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Elblągu

– III miejsce w  konkursie „Barwy Wolontariatu” – 2023 w Olsztynie;

– Certyfikat Projektu Managment Principles – Zwolnienie z teorii;

– Dyplom ukończenia projektu PRZYnitka;

– Złoty Wilk za najlepszy projekt w formacie zbiórka charytatywna w Polsce;

Dyplomy:

– za systematyczne działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu w SP nr 19;

– za szczególne zaangażowanie w działalność charytatywną w SP 19 2019r. i 2017r.;

– Żonkilowe Pole – świadectwo – 2019r.

To właśnie ona będzie reprezentowała Elbląg w eliminacjach Ogólnopolskich w Warszawie, które odbędą się w czerwcu.

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Anna Miecznikowska.

BINKOWSKA SARA

Zgłoszona do konkursu przez opiekunkę koła woluntarystycznego działającego przy Bursie Szkolnej  nr 2 panią Annę Grochocką. 

Od 7 lat aktywnie uczestniczy w akcjach i przedsięwzięciach wolontariackich:

Od dziecka pomagała mamie w akcjach fundacji, w której jej mama była prezesem Fundacja Braniewskie Dzieci – Dobro Powraca. Brała udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz bezdomnych kotów. Była wolontariuszką podczas imprez charytatywnych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich. Była uczestniczką charytatywnego meczu siatkówki zorganizowanego w ramach Mikołajkowego Turnieju „Rodzice i Dzieci” przez klub Sparta Familii Cap;

Jest liderem grupy wolontariuszy w bursie. Sara systematycznie odwiedza niewidomą osobę mieszkającą w sąsiedztwie bursy. Angażuje się w akcje charytatywne na rzecz zwierząt z elbląskiego schroniska, organizowała akcję Góra Grosza. Brała udział w kiermaszu wypieków ciast zorganizowany na terenie bursy , a środki finansowe zostały przekazane jednej z rodzin mieszkających w Próchniku pod Elblągiem. Odwiedzała też podopiecznych DPS przy ulicy Pułaskiego w Elblągu. Pomagała podczas organizacji balów jesieni dla dzieci z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz dla dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych w Elblągu.

Była Nominowana  w konkursie Barwy Wolontariatu w Olsztynie i odebrała gratulacje z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

CZARNOTA ADRIAN

Uczeń V klasy w Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu od 5 lat i aktywnie w nim się udziela. Bierze udział praktycznie we wszystkich imprezach i akcjach na terenie szkoły np.: Święto Dyni  2021-2023, Pożegnanie Jesieni/Powitanie Zimy 2021-2023, szkolne akcje Góra Grosza 2021-2024, szkolne akcje WOŚP 2022-2024, Otrzęsiny Klas Pierwszych, Mikołajki, Dzień Sportu itp.

Angażuje się w młodzieżowe projekty:

– uDostępniacze2.0 – konkurs na nakręcenie filmu promującego dostępność przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcyjnej 2021/2022;

– WŁĄCZ – festiwal form artystycznych na temat różnorodności społecznej 2022/2023;

– Aktywna Młodzież  2023/2024;

– reprezentuje szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta od 2022;

Otrzymał certyfikat: uczestnictwa w programie Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki w Elblągu oraz dyplom za udział w I Młodzieżowym Festiwalu Form Twórczych WŁĄCZ zorganizowana prze Fundację Wspomagania Wsi przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie.

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Katarzyna Wójcik.

ANANICZ LENA

Uczennica klasy IV I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Działalność wolontarystyczna  to już  6 lat.

W wolontariat angażuje się od 12 roku życia – jej mama zainicjowała spacery z psami z elbląskiego schroniska i ta współpraca trwa do dzisiaj. Obecnie nie tylko pielęgnuje i socjalizuje zwierzęta, ale również szuka domów dla zwierząt i domów tymczasowych. W  jej domu ma schronienie 4 psy i 7 kotów ze schroniska. Jej dom jest również domem tymczasowym dla suk ze szczeniętami oraz kocic, które się okociły.  Już w  szkole podstawowej wspierała akcje szkolnego wolontariatu.

Brała udział w przedświątecznych zbiórkach żywności na rzecz elbląskiego Banku Żywności, organizowała  kiermasze szkolne – książek na rzecz stypendystów Fundacji Św. Mikołaja, kiermasze ciast – na rzecz kupna upominków w akcji „Kryptonim Prezent”. Organizowała mikołajkowe zabawy dla dzieci z Ukrainy – Fabryka Dobra, uczestniczyła w  akcji pisania kartek i listów do Julii Stenki, małej dziewczynki, która walczy ze złośliwym nowotworem kręgosłupa. Organizowała zbiórki na egzoszkielet dla Alana Bartosza z Aleksandrowa. Oczywiście zbierała również artykuły do Świątecznych Paczek  Dla Zwierzaka – na rzecz zwierząt ze schroniska w Pasłęku, a także  jeździła na interwencje. Prowadzi profile społecznościowe schroniska w mediach.

Współpracuje z Fundacją PRO ANIMALS „Kocia Chatka” – pomaga przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności fundacji.

Współpracowała przez kilka miesięcy ze Stowarzyszeniem „Psi Patrol” –  organizowała pomoc w sprowadzeniu zwierząt z ukraińskich schronisk w związku z wybuchem wojny. Między innymi przeprowadzała zbiórki funduszy na transport zwierząt z Ukrainy;

Otrzymała liczne podziękowania od:

– Stowarzyszenie „Fabryka Dobra”;

– Bank Żywności w Elblągu;

– Fundacji PRO ANIMALS „Kocia Chatka”;

– Schroniska z Pasłęka;

– Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu;

– Stowarzyszenia „PSI PATROL.”

Opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest Pani Małgorzata Krasowska.

Joanna Urbaniak
Biuro Prezydenta Miasta
Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga

Poprzedni artykuł„Tak dla Elbląga” chce kontynuacji dobrych działań podejmowanych przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego
Następny artykułMichał Missan i Koalicja Obywatelska podpisali kontrakt z elblążanami!
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze