Badanie dotyczące mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Elbląga – ostatnie dni na wypełnienie ankiety

Gmina Miasto Elbląg zachęca do udziału w badaniu mobilności w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Elbląga. Badanie zostało przygotowane w związku z opracowywanym obecnie Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla MOF Elbląga, tj. Gminy Miasto Elbląg jako Lidera oraz jst powiązanych funkcjonalnie, tj. Powiatu Elbląskiego, Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Pasłęk oraz Gminy Tolkmicko.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w skrócie SUMP (skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Plan Mobility) to dokument strategiczny, który ma służyć poprawie mobilności mieszkańców całego obszaru funkcjonalnego.

Opracowanie planu pozwoli lepiej: 

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach,
  • planować transport (w tym transport zbiorowy, rowerowy),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej. 

Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy ich tworzeniu. 

Ankietę można wypełniać do 26 lutego 2024 r. 

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE 

Link do ankiety:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2cgNg4Dk-cE4LiY_kA_Eqk2IIomqoS2oH6njiTzr2QvwWJg/viewform?usp=sf_link 

Jak Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej łączy się z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Elbląga?

Szacuje się, że obecnie już około 80% Europejczyków żyje w miastach.  Postępujący rozwój obszarów miejskich oraz coraz większe oczekiwania ich mieszkańców w zakresie komfortu przemieszczania się, wymagają nieustannych działań w celu poprawy jakości i efektywności systemów transportowych. 

Idea zrównoważonego transportu zakłada, że rozwój komunikacji publicznej i innych przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania, zapewni lepszą jakość życia mieszkańcom. Zrównoważony transport zakłada zmianę zachowań komunikacyjnych ludzi mającą na celu zmniejszenie wykorzystywania prywatnych samochodów w codziennych podróżach. Pozwoli to na szybki rozwój transportu publicznego m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń tramwajowych i autobusowych, modernizację floty pojazdów komunikacji miejskiej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego. 

Europejskie miasta dążą do tego, aby transport był efektywny i ekologiczny. Mając to na uwadze instytucje Unii Europejskiej stwierdziły konieczność posiadania przez nie dokumentu strategicznego wskazującego główne kierunki rozwoju mobilności, przygotowanego jednak nie tylko dla miast, ale również dla sąsiadujących z nimi gmin tworzących tzw. obszar funkcjonalny. Dokument ten nosi nazwę – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z języka angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Taki dokument przyjęty przez samorządy lokalne ma zapewnić spójność działań i inwestycji w zakresie zrównoważonej mobilności, koncentrując się wokół głównego celu, jakim jest zapewnienie przyjaznego z punktu widzenia użytkownika systemu transportu, uwzględniającego rozwój wszystkich form przemieszczania się na danym obszarze.

W związku z podstawowym znaczeniem mobilności dla rozwoju regionu oraz konieczności posiadania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej na lata 2021-2027, samorządy wchodzące w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga podjęły prace nad opracowaniem ww. Planu. Prace nad tym dokumentem realizowane są w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury pn.: „Wsparcie dla polskich miast/obszarów miejskich/obszarów metropolitarnych w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej” przy wsparciu specjalistów reprezentujących konsorcjum firm KPMG/EY EPAS/Ramboll. Roli koordynatora prowadzonych prac podjęło się miasto Elbląg. 

Celem działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie ww. obszaru poprzez przygotowanie dokumentu spełniającego wymagania Komisji Europejskiej na obecną i kolejne perspektywy finansowe UE, jak również wskazującego cele i kierunki działań w obszarze szeroko rozumianej mobilności, którego założenia będą realizowane przez poszczególne samorządy wchodzące w skład MOF Elbląga.

Łukasz Mierzejewski
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu

Poprzedni artykułNajlepsi z ortografii
Następny artykuł„Anatomia upadku” w Kinie Światowid
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze