BogatyRegion Artykuł wydanie papierowe Deklaracja Programowa: Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Deklaracja Programowa: Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Dwie ważne rocznice, które zaważyły na losach Elbląga upłyną w 2024 roku. Ustawa o samorządzie gminnym, wprowadzona 34 lata temu i reforma administracyjna, wprowadzająca 25 lat temu podział polski na 16 województw. Wtedy, w 1990 i 1999 roku, bez udziału elblążan zapadły decyzje, które przesądziły o trwałej degradacji miasta Elbląga. Decyzje te, zapadły za zgodą partii politycznych i polityków, obecnych w życiu publicznym Elbląga do dzisiaj.

W 1990 roku utworzoną gminę Miasto Elbląg nie zabezpieczono we własność źródła wytwarzania ciepła, jakim była Elektrociepłownia Elbląg (Gdańskie Elektrociepłownie stały się własnością miasta Gdańska). Rok 1999 to pozbawienie Elbląga statusu miasta wojewódzkiego, przy sprzeciwie elblążan i zgodzie lokalnych polityków, którzy nie dopilnowani, aby wzorem Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego utrzymać status wojewódzki miasta Elbląga, poprzez utworzenie siedziby Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Te zaniedbania lokalnych polityków były działaniem na szkodę Elbląga, które trwale niszczą potencjał rozwoju miasta do dzisiaj. Rządzące Elblągiem od 25 lat partie polityczne są odpowiedzialne za trzy główne procesy niszczące miasto.

Po pierwsze wyludnienie – w 1999 roku Elbląg liczył 130 tys. mieszkańców, obecnie 106 tys., co oznacza ubytek 24 tys. mieszkańców. To bolesna strata intelektualna, ale też materialna, bo wyjechali ludzie młodzi, płatnicy podatku PIT – to ubytek w budżecie miasta około 35 milionów rocznie z tytułu tego podatku.

Po drugie – utrzymywanie od kilkudziesięciu lat, stałego bardzo wysokiego, niszczącego finanse miasta zadłużenia. Obsługa średnio trzystumilionowego zadłużenia, to koszt rzędu 20 mln złotych rocznie, a na przestrzeni kilkudziesięciu lat, to prawie roczny budżet miasta oddany bankom.

Po trzecie chybione, niefunkcjonalne inwestycje, (generujące przez lata straty, które budżet jest zobowiązany pokrywać z dochodów własnych) i niewydolne spółki komunalne, archaicznie prowadzone i zarządzane.

To efekt rządów partyjnych, będących kwintesencją pustych obietnic i rozdawaniu stanowisk według klucza koalicyjnych układów. Jesteśmy świadkami takich haniebnych Targów teraz i będziemy tego doświadczać również w przyszłym roku po wyborach samorządowych. Formuła partyjnych rządów w Elblągu jest wyczerpana i skompromitowana. Stajemy w przełomowym dla Naszego Miasta miejscu. To punkt krytyczny, za którym jest już przepaść bez powrotu – stracimy status miasta stutysięcznego za niecałe cztery lata. Dalej będzie tylko gorzej – jeszcze większa równia pochyła.

Postawmy na obywatelski ruch elblążan… Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim!

Ten patologiczny i niszczący Elbląg proces mogą przerwać tylko sami elblążanie. Możemy to zrobić razem Stając w Prawdzie wbrew kłamliwym obietnicom wyborczym. Ta prawda oznacza przerwanie spirali zadłużenia, naszą zgodę na wydawanie tyle pieniędzy ile do budżetu wpływa. Na wypełnianie zadań zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym na poziomie stosownym do dochodów Elbląga. Mamy prawo i honorowy obowiązek realizacji programu ratowania Elbląga poprzez realizację 12 postulatów:

Poznaj nasze 12 postulatów dla Elbląga

1. Oddłużenie Elbląga dla dobra przyszłych pokoleń

Przyjęcie programu oddłużania Elbląga i zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia do bezpiecznego poziomu. Wykluczamy kosztowną metodę rolowania długu. Wprowadzimy jako obowiązującą zasadę projektowania zrównoważonych budżetów na lata następne. Wskazanym kierunkiem prowadzenia finansów miasta będzie wypracowywanie nadwyżki budżetowej, pozwalającej bezpiecznie finansować rozwój Elbląga.

2. Nowa tańsza polityka ciepłownicza miasta – Wiele konkurencyjnych źródeł dopuszczonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nowoczesne technologie

Konsolidacja polityki ciepłowniczej Miasta w kierunku dopuszczenia do sieci ciepłowniczej wielu konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, w oparciu o nowe technologie. Doprowadzimy do sądowego unieważnienia szkodliwej dla Odbiorców umowy z Energą Kogeneracja. Umowa zawiera klauzule niedozwolone, blokujące rozwój rozproszonych nowoczesnych źródeł ciepła.

3. Restrukturyzacja miejskich spółek komunalnych

Restrukturyzacja miejskich spółek komunalnych w kierunku wyeliminowania możliwości generowania corocznych strat obciążających budżet Miasta. Systemowa przebudowa zarządzania, nadzoru właścicielskiego i bieżącego kontrolingu finansowego, celem wyprzedzającej minimalizacji ryzyka w trakcie roku budżetowego.

4. Sprawna komunikacja miejska dla elblążan będzie dla nas priorytetem

Efektywna organizacja transportu publicznego. Główny strumień komunikacji miejskiej oparty o linie tramwajowe. Pozostałe ciągi komunikacyjne obsługiwane w partnerstwie z udostępnieniem miejskiej infrastruktury przystankowej.

5. Inwestycje, które będą generować dochód dla budżetu Elbląga

Plan inwestycji celowych – krótko i długoterminowych. Wybór projektów i zadań w oparciu o zasadę samofinansowania i powiększenia dochodów Elbląga. Plan przyjmowany w oparciu o formułę szerokich konsultacji społecznych.

6. Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Zwiększenie bazy parkingowej

Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Włączenie zjazdu i wjazdu z ulicy Skrzydlatej na drogę ekspresową S7 jako odciążenia ciągu komunikacyjnego przez most Unii Europejskiej. Powiększenie bazy parkingowej w ramach partycypacji mieszkańców. Celem jest również Obwodnica Północna w wymiarze obejmującym przyszły kierunek rozwoju Elbląga.

7. Rozwój dużego projektu szkolnictwa zawodowego w ujęciu regionalnym

Oświata i wychowanie planowane w ujęciu realnym z uwzględnieniem możliwości budżetu Miasta i Wieloletniej prognozy demograficznej. Rozwój dużego projektu szkolnictwa zawodowego w ujęciu regionalnym.

8. Mądre Planowanie Urbanistyczne Miasta

Podniesienie do właściwego poziomu Planowanie Urbanistyczne Miasta. Analiza i aktualizacja koncepcji planistycznych w ujęciu funkcjonalnym, obejmującym minimalizację konfliktów interesów użytkowników.

9. Zwiększenie roli Starego Miasta

Powrót Miasta nad rzekę w standardzie koncepcji zabudowy starego miasta realizowanej w Gdańsku. Odejście od retrowersji i powrót do zabudowy odtworzeniowej w obrębie starego miasta.

10. Uruchomimy Konsorcjum TERKAWKA

Powołanie Konsorcjum Inwestycyjnego TERKAWKA – celem uzbrojenia i skomunikowania terenów przemysłowych Elbląga. Tylko tą drogą długofalowo przywrócimy miastu dużą wartość miastotwórczą.

11. Nowa polityka Mienia Komunalnego

Wdrożenie programu Nowej Polityki Mienia Komunalnego. Pozyskiwanie mieszkań komunalnych od deweloperów w zamian za tereny budowlane. Taka polityka pozwoli przyśpieszyć procesy rewitalizacji zasobów komunalnych. Przyśpieszy to również procesy wyburzeń budynków zdekapitalizowanych i odzyskiwania cennych gruntów w bardzo dobrych lokalizacjach.

12. Przyjazne i partnerskie relacje pomiędzy władzami miasta i mieszkańcami. Elbląg to nasz wspólny Dom

Budowa przyjaznych, partnerskich relacji Urząd Miasta – Mieszkańcy, opartych na szacunku i zaufaniu. Odejście od autorytarnej formuły zarządzania podsycanej strachem, na rzecz rozpoznawania potencjału pracowników, wyzwalania ich kreatywności, dbania o członków zespołu aby efektywnie wykonywali swoje obowiązki. Dobre, życzliwe relacje międzyludzkie, będą gwarancją wysokiej jakości pracy Urzędu Miejskiego i wszystkich instytucji Miastu podległych.

Od wielu lat jestem obecny w debacie publicznej naszego Miasta, podejmuję publicystycznie tematy ważne, dla żywotnych interesów Elbląga. Bardzo dużo elblążan podziela wyrażane przeze mnie poglądy i sposób widzenia spraw miasta, czego wyrazem są pozytywne, przychylne opinie. Nadszedł czas by przejść od debaty do czynów, do przyjęcia odpowiedzialności za przyszłość Elbląga.

Taką wspólną płaszczyzną działania jest tworzony komitet, którego formuła jest otwarta na mieszkańców – na Stu Mądrych Odważnych Sprawiedliwych Wrażliwych i Niezależnych Elblążan, komitet złożony z Grupy Stu Odnowicieli Miasta Elbląga, którzy wzorem założyciela miasta rycerza Hermana Balka, poprowadzą Elbląg do Współczesnej Świetności. Poprowadzą miasto odrzucając skostniały, koteryjny gorset partyjnych układów i koligacji.

Wielkim bogactwem Naszego Miasta są tysiące elblążan – wykształconych, pracowitych, pełniących odpowiedzialne funkcje w firmach, prowadzących własne projekty i działalności gospodarcze. Wasza wrażliwość, wrodzona skromność, wywołuje u wielu z Was wątpliwość – czy się nadajecie, czy podołacie wyzwaniom? Tak nadajecie się Państwo! Tak sprostacie Państwo wyzwaniom!

Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania, to Nasze miejsca zajmą ci, którzy się nie nadają – partyjne listy wypełnią bez skrupułów bierni, mierni i wierni aktywiści. Dlatego tak ważna dla Elbląga jest Wasza obecność w tych przełomowych wyborach samorządowych – musimy być obecni Bo Elbląg tego od Nas wymaga. Będziemy stanowić o Elblągu, będziemy pracować pro publico bono, by Uczynić Elbląg Znowu Wielkim.

Każdy kto podziela te wartości, kto kocha Nasze Miasto jest zaproszony do grupy STU ELBLĄŻAN

Pozostałe nasze postulaty? Czekamy na Wasze pomysły i zgłoszenia

12 punktów to tylko podstawa programowa naszego ruchu. Chcemy by liderzy i sympatycy naszego ruchu mieli wpływ na nasz program i zmiany w mieście… Jeśli więc los Elbląga leży Ci na sercu, uważasz, że masz ciekawe pomysły na rozwój Elbląga to zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Porozmawiajmy przy kawie, poznajmy się i działajmy dalej wspólnie jako życzliwi sobie elblążanie. Najciekawsze postulaty znajdą się w naszym programie i zostaną przedstawione elblążanom w 2024 roku!

Komitet Wyborców Stefana Rembelskiego

Uczyńmy Elbląg Znowu Wielkim

Dane kontaktowe: 

stefanrem@wp.pl 

tel: 501691611

–OGŁOSZENIE-

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania Gazety Bogaty Region. Chcesz zobaczyć resztę artykułów?

Kliknij i zobacz wersję e-wydania Gazety Bogaty Region

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
wpDiscuz
0
0
Chcieli byśmy poznać Twoje zdanie. Skomentujx
Exit mobile version