Spotkanie dotyczące rewitalizacji

27 kwietnia 2023 roku Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę nr XXX/878/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg. Program zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały nr XXIX/854/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Elbląg (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 roku poz. 1656).

W toku prac związanych z opracowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji zapraszamy Państwa do udziału w otwartym spotkaniu poświęconym jego założeniom. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Stary Rynek 25 (Sala 01).

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Elbląg będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia na terenie Elbląga procesu rewitalizacji, prowadzonego w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten będzie skoncentrowany terytorialnie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji i prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Program będzie również pełnić rolę strategii IIT, o której mowa w art. 36 ust. 8 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, stanowiąc podstawę do finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej.

Planowane spotkanie będzie kolejnym etapem procesu prowadzącego do opracowania projektu gminnego programu rewitalizacji, którego konsultacje będą odbywać się w drugiej połowie 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.


Poprzedni artykułFestyn ZAPACHY LATA
Następny artykułWybory ławników na kadencję 2024-2027
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze