Włącz się w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Rozpoczynamy konsultacje społeczne związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Miasto Elbląg przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030.

Prace rozpoczęliśmy od wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, czyli obszaru, na którym będziemy koncentrować działania rewitalizacyjne w najbliższych latach. W tym celu wykonana została diagnoza, której efektem jest raport, na podstawie którego wyznaczyliśmy oba wspomniane wyżej obszary.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z diagnozą delimitacyjną stworzoną na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz tekstem projektu uchwały Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Elbląga, a następnie przedstawienie ewentualnych uwag i propozycji zmian wraz z argumentacją.

Konsultacje potrwają od 30 stycznia 2023 r. do 2 marca 2023 r. 

Uwagi lub propozycje zmian mogą Państwo zgłaszać na kilka sposobów:

Poniżej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.elblag.eu/artykul/92/541/ogloszenie-prezydenta-miasta-elblaga-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-oraz-obszaru-rewitalizacji-miasta-elblag Miasta Elbląg dostępny jest do pobrania formularz konsultacyjny. Formularz w wersji papierowej jest również dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (ul. Łączności 1 – parter; 82-300 Elbląg).

Wypełniony oraz podpisany formularz należy:
•    złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (ul. Łączności 1 – parter; 82-300 Elbląg),
•    lub przesłać pocztą na adres Urzędu: Departament Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
•    lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres dsir@umelblag.pl

Uwagi można również składać ustnie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju ul. Łączności 1 (budynek USC, I piętro, pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych:

•    13 lutego 2023 r. o godz. 16.00 do Ratusza Staromiejskiego (ul. Stary Rynek 25) na debatę o obszarze rewitalizacji połączoną z wykładem o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji;
•    14 lutego 2023 r. o godz. 16.00 do Ratusza Staromiejskiego (ul. Stary Rynek 25) na spotkanie konsultacyjne.

Na obu spotkaniach zaprezentowany zostanie sposób prac nad wyznaczaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyniki analiz.
Po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg oraz zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

ZAŁĄCZNIKI

•   Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
•    Mapa na podkładzie ortofotomapy (mapy satelitarnej)
•    Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Elbląg
•    Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Elbląg – streszczenie w języku niespecjalistycznym
•    Formularz konsultacyjny

Zapraszamy do konsultacji!

Łukasz Mierzejewski
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu


Poprzedni artykułFunkcjonariusze Grupy SPEED zatrzymali poszukiwanego mężczyznę
Następny artykułMaks na maksa
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze