Urząd Miejski w Elblągu przypomina o corocznym obowiązku składania do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest.

  • Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest, przedkładają „Informację” Prezydentowi Miasta Elbląg.
  • Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, wykorzystujące wyroby zawierające azbest, przedkładają „Informację” Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  • Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi Prezydentowi lub Marszałkowi,
  • Drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Formularz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” można pobrać ze strony internetowej:
http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/18583
oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Informację należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Ochrony Środowiska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Obowiązek właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31.

Łukasz Mierzejewski
Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułOdpowie za zabicie psa
Następny artykułZatrzymali pijanego kierującego
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze