Komunikat ws. opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta Elbląg w związku z zaprzestaniem działalności na skutek COVID-19

Informujemy o wprowadzeniu kolejnego ułatwienia dla przedsiębiorców, których szczególnie dotyka pandemia koronawirusa i trwający stan zagrożenia epidemicznego. Firmy, które musiały tymczasowo zamknąć swoje lokale nie będą płacić za odbiór odpadów jeśli złożą stosowną deklarację do 10 kwietnia.

Elbląscy przedsiębiorcy ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy musieli zamknąć swoją działalność gospodarczą na skutek wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (DzU z 2020 r., poz. 433), wobec nie wytwarzania w nich odpadów komunalnych nie muszą w czasie zamknięcia lokali wnosić opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli złożą stosowną deklarację.

baner 750

Informujemy, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje sytuację, w której na terenie danej nieruchomości nie powstają odpady komunalne zgodnie z brzmieniem 6m ust. 2 ww. ustawy: „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości – Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Druki są dostępne w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Elbląg: http://gok.elblag.eu/s/16/deklaracje

Deklarację można złożyć poprzez:

  • załatwianie spraw on-line ( formularze ePUAP ) – deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów
  • za pośrednictwem poczty polskiej
  • w Urzędzie Miejskim w Elblągu (punkt informacyjny)

Dokumenty można wypełnić odręcznie lub komputerowo, a prawidłowość danych potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w skutek którego część lokali użytkowych prowadzonych na terenie Gminy Miasta Elbląg została zamknięta, informujemy, iż na czas trwania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg ww. terminu do dokonania przez Stronę czynności przewidzianych przepisami prawa administracyjnego zostanie zawieszony na czas trwania epidemii.

W związku z powyższym właściciele zamkniętych lokali w okresie epidemii nadal mogą złożyć deklarację, lecz wyżej określony termin zostaje zawieszony na czas trwania epidemii.

Poprzedni artykułZa nami kolejny dzień walki z koronawirusem
Następny artykułZa nami kolejny dzień walki z koronawirusem
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze