W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców a także pracowników – Urząd Miejski w Elblągu od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania – zawiesza czasowo bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to jednak, że Urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez internet i telefon.

Wyjątek stanowić będą:

1) Rejestracja zgonów, która będzie odbywała się na bieżąco. Do Budynku Urzędu Stanu Cywilnego będzie mogła wejść tylko jedna osoba, dokonująca zgłoszenia zgonu. Telefon do osoby nadzorującejtel. 55/239-30-83, e-mail: usc@umelblag.pl

2) Rejestracja noworodków, która będzie odbywała się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę w Budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zgłoszenia noworodków można również dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP. Telefon do osobynadzorującej: tel. 55/239-30-80, e-mail: usc@umelblag.pl

3) Załatwianie spraw dotyczących dowodów osobistych, które będą odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu na wizytę pod numerami  telefonów: 55/239-30-93 lub 55/239-30-94.

W celu załatwienia spraw w pierwszej kolejności prosimy o korzystanie z kanałów komunikacji elektronicznej. Kontakt e-mail oraz numery telefonów Departamentów Urzędu dostępne są pod adresem: https://elblag.eu/index.php/departamenty-urzdu-miejskiego (pisma zwykłe, skargi, wnioski o udostępnienie informacji publicznej).

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/974x3yyiku. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Pozostałe czynności będą załatwiane na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dokumenty będzie można także pozostawić w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 w  specjalnie przeznaczonej  do tego skrzynce podawczej (po uprzednim włożeniu ich do wyłożonych kopert).  W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia nadania.

Porady prawne udzielane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz osoby realizujące nieodpłatną pomoc prawną będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną.

Zawieszone zostają również przyjęcia osobiste w sprawach skarg, wniosków i interwencji oraz wszelkie umówione wcześniej spotkania i wizyty.

Informujemy również, że kasa Urzędu będzie nieczynna, a płatności m.in. za podatki  i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź też na konta podane na stronie www.elblag.eu.  Zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP umożliwiamy mieszkańcom dokonywanie płatności w kasach tego Banku bez żadnych prowizji.

Uroczystości ślubne odbędą się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie nowożeńcy, ich świadkowie i rodzice nowożeńców. Aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów, zarówno cywilnych, jak i konkordatowych.

Do budynków Urzędu Miejskiego wpuszczani będą jedynie pracownicy Urzędu Miejskiego po okazaniu identyfikatorów.

Rozumiejąc, iż powyższe rozwiązania spowodują dla mieszkańców pewne niedogodności apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Poniżej numery telefonów: 

Departament Gospodarki Miasta
tel.: (55) 239 32 53
Departament Organizacji i Kadr
tel. (55) 239 33 04
Departament Obsługi Urzędu
Tel. (55) 239 32 50
Departament Skarbnika Miasta
tel. (55) 239 32 29,
Biuro Prezydenta Miasta
tel.: (55) 239 32 11
Departament Kontroli i Monitoringu
tel. (55) 239 32 62
Departament Inwestycji
tel.: (55) 239-32-40
Departament Zarząd Dróg
Tel. (55) 239-32-43
Departament Strategii i Rozwoju
Tel. (55) 239-34-84
Departament Urbanistyki i Architektury
tel.: (55) 239 30 72
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
tel.: (55) 239 31 30
Departament Edukacji
tel. (55) 239 33 10
Departament Sportu i Rekreacji
tel. (55) 239 34 44
Departament Spraw Obywatelskich
tel. (55) 239 30 96
Departament Świadczeń Rodzinnych
tel.: (55) 236 43 50
Departament Promocji, Kultury i Turystyki
tel. (55) 239 33 20
Departament Innowacji i Informatyki
tel. (55) 239 30 62
Biuro Rady Miejskiej
tel.: (55) 239 33 08
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (55) 239 31 09
Departament Zamówień Publicznych
tel. (55) 239 31 25
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
tel. (55) 239-30-23
Departament Ochrony Środowiska
tel.: (55) 239 32 03
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tel. (55) 239-30-46
Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. (55) 239 34 56
Audytor Wewnętrzny
Tel.: (55) 239 34 37
Służba BHP
tel. (55) 239 32 84
Inspektor Ochrony Danych
Tel. (55) 239 33 28
Pełnomocnicy Prezydenta
ds. Organizacji Pozarządowych – Maciej Pietrzak;
tel. (55) 239-34-49
ds. Osób Niepełnosprawnych –Monika Kurpanik;
tel. (55) 239-30-21
ds. Systemu Zarządzania Jakością – Adam Jocz;
tel. (55) 239 30 31
ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ryszard Sorokosz
Tel. (55) 239 30 47
ds. Seniorów – Teresa Urban
tel. (55) 648 69 35
ds. Kombatantów i Współpracy z Wojskiem – Ryszard Sorokosz.
Tel. (55) 239 30 47

Joanna Urbaniak Biuro Prezydenta Miasta Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułKoronawirus – ograniczenia w kursowaniu pociągów
Następny artykułPolicyjne podsumowanie weekendu
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze