Wszystkie osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. powinny na terenie RP uzyskać numer PESEL. Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od dnia 16 marca 2022 roku.

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 111 w Biurze Ewidencji Ludności ( parter budynku ,pok. nr 5 w godz. 7:00- 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku).

Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.

Od osób, które ukończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Aby złożyć wniosek o nadanie nr PESEL należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego osoby przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny bądź inny dokument podróży,  w przypadku dzieci akt urodzenia).

W razie braku dokumentów wnioskodawca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Do wniosku załącza się fotografię o wymiarach 35 x 45 mm.

Dla obywateli Ukrainy którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. na teren Rzeczypospolitej Polskiej zdjęcia wykonuje nieodpłatnie Pan Jacek Iwulski „Usługi Fotograficzne” ul. Kościuszki 12, 14-500 Braniewo

Składając wniosek, warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi potem załatwianie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne), będzie również potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną.

Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres mailowy zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. Wiadomością sms przyjdzie zaś jednorazowe hasło, niezbędne do jego aktywacji. Dana osoba uzyska też dostęp do aplikacji m-Obywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty i usługi.

Dokument osoby (na wzór dowodu osobistego) będzie miał formę mobilną, ale każda osoba składająca wniosek otrzyma papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL oraz dostępu do profilu zaufanego.

Nasza Dieta
Poprzedni artykułMiasto koordynuje pomoc dla Ukrainy
Następny artykułKonkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2022
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze