Wigilijny wieczór, poza czasem w rodzinnym gronie, kojarzy się z choinką, pod którą czekają prezenty oraz karpiem na świątecznym stole. Najbliższe dni to czas wytężonej pracy policjantów nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Swoją uwagę funkcjonariusze skupiają także na zwalczaniu nielegalnego pozyskiwania choinek, są gotowi także reagować na sygnały w zakresie niewłaściwych warunków przetrzymywania i uśmiercania ryb.

Choinko piękna jak las…

Zgodnie z panująca tradycją większość z nas wyczekuje grudniowego dnia, w którym w naszych domach zawita pachnąca choinka. To właśnie ona, pięknie przyozdobiona, jest bożonarodzeniowym symbolem, który cieszy się największą popularnością. Policjanci przypominają, że świąteczne drzewko powinno być nie tylko ładne, ale przede wszystkim legalnie pozyskane. Zgodnie z treścią art. 120 Kodeksu wykroczeń „odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone jeżeli wartość drzewa nie przekracza kwoty 500 zł. Sąd ma możliwość zastosowania wobec obwinionego kary aresztu do 30 dni, kary ograniczenia wolności trwającej 1 miesiąc albo kary grzywny do 5 000 zł.
Jeśli natomiast wartość drzewa przekroczy kwotę 500 złotych, sprawca czynu będzie podlegał odpowiedzialności karnej za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakup choinki pochodzącej z kradzieży lub z przywłaszczenia, w zależności od wartości mienia, może stanowić podstawę do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za tzw. paserstwo, odpowiednio unormowane w art. 122 k.w. lub art. 291 k.k.

Policjanci przypominają, aby choinki nabywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych !

Karp także zasługuje na godne traktowanie

Zapewne dla wielu z nas nieodłącznym elementem zbliżających się świąt jest karp na wigilijnym stole. W zakresie kompetencji powiatowych lekarzy weterynarii leży m.in. nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków sprzedaży żywych ryb w placówkach handlu detalicznego.
Bez wątpienia karpie podlegają prawnej ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o chronię zwierząt, zgodnie z którą każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Z humanitarnym traktowaniem należy utożsamiać uwzględnienie potrzeb zwierzęcia. Zgodnie z powyższym żywym rybom należy bezsprzecznie zapewnić właściwe warunki bytowania, a więc transport i przetrzymywanie powinny odbywać się w pojemnikach z wodą. Transport żywych karpi w ich nienaturalnym środowisku, m.in. w pojemnikach bez wody, w szczelnie zamkniętej torbie foliowej, której ścianki bezpośrednio przylegają do skóry ryby,będzie wyczerpywał znamiona znęcania się nad zwierzęciem, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy.  Za takie przestępstwo przewidziano karę pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku działania sprawcy ze szczególnym okrucieństwem sprawca podlega karze od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.
Należy podkreślić, że uśmiercanie ryb winno odbywać się w sposób humanitarny, w miejscu do tego wydzielonym, np. za parawanem, przenośna ścianką, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Zabronione jest uśmiercanie ryb, w obecności dzieci. Grozi to karą pozbawienia wolności do lat 3.

kom. Jolanta Sorkowicz
Oficer prasowy KPP w Braniewie

Nauka Jest OK
Poprzedni artykułRozdawali olsztynianom połamane tabliczki czekolady …
Następny artykułŚwiąteczne paczki trafią do potrzebujących gdynian
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze