W Braniewie poszukiwany nowy dyrektor Sądu Rejonowego

Sąd Rejonowy w Braniewie poszukuje nowego dyrektora. Wśród wymogów jakie musi spełnić kandydat znajdziemy między innymi posiadanie przez kandydata musi posiadać tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, posiadać wiedzęw zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym. Nie może z kolei być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz nie może być prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Stanowisko to nie może być również łączone z przynależnością do partii politycznych ani pełnienia funkcji publicznych.

Kandydaci dokumenty muszą wysłać w czasie 14 dni od dnia publikacji informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości na adres: Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Powołanie na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Braniewie”.

W celu wyboru sędziego decydować może przeprowadzenie z kandydatem na stanowisko dyrektora sądu rozmowy oraz pisemnego testu wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania sądów.

Poprzedni artykuł„Zmiana warty” na stanowisku komendanta Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Następny artykułKary za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze