W trosce o pacjentów i zagrożonych wykluczeniem

Ponad 200 tys. zł z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego trafi na zwiększenie komfortu leczenia pacjentów, a także na poprawę warunków integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.   

Zarząd województwa zaakceptował wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który w ramach realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, wnioskował o przekazanie 60 tys. zł Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.

Działający w strukturach Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie ośrodek, otrzymał dotację na dofinansowanie szkoleń merytorycznych dla pracowników leczenia odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim. Ale to nie koniec dotacji dla giżyckiego ośrodka. Placówka otrzymała także 20 tys. zł na zakup materiałów budowlanych na remont schodów i podjazdu przy wejściu głównym oraz 21 tys. zł na zakup wyposażenia.

Kolejna z przyznanych dotacji trafi na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Pieniądze w wysokości 80 tys. zł będą przeznaczone na remont skrzydła diagnostyczno-terapeutycznego oddziału. Prace budowlane obejmą m.in. wymianę starej i wyeksploatowanej stolarki drzwiowej oraz posadzek w kilkunastu pomieszczeniach, takich jak: sale terapeutyczne, gabinety zabiegowe, lekarskie, czy terapeutyczne. Wymienione także zostanie energochłonne oświetlenie na ledowe.

– Ktoś mógłby powiedzieć, że to małe kwoty dotacji na tak ważne sprawy, ale przyznane środki nie są pierwszymi, ani zapewne ostatnimi, jakie te placówki otrzymały czy jeszcze otrzymają z budżetu województwa na poprawę warunków leczenia – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Jestem przekonany, że nawet drobne zmiany remontowe, które nastąpią dzięki przyznanemu wsparciu mogą przynieść znaczne efekty w samopoczuciu pacjentów, którzy będą korzystać z pomocy oddziałów w dochodzeniu do zdrowia.

Zarząd zdecydował także o udzieleniu prawie 30 tys. zł dotacji na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej „Betel“ w Szczytnie. Głównym celem CIS, które zostało utworzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie „Belet“ z Pisza, będzie reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu szczycieńskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie zostanie ukierunkowane na pobudzenie ich aktywności, wzmocnienie kompetencji, usamodzielnienie ekonomiczne, a w konsekwencji przywrócenie do pełni życia społecznego i zawodowego. Pomocą  zostanie objętych około 40 osób.  Środki zostaną  przeznaczone m.in. na wyposażenie sal do szkoleń i spotkań z uczestnikami CIS, które będzie funkcjonowało w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.

Biuro Prasowe

Poprzedni artykułSą pieniądze na kulturę
Następny artykułWystawa końcoworoczna Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze