Budżetowa sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

We wtorek 19 grudnia 2023 roku odbędzie się ostatnia w tym roku sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Radni będą głosować m.in. nad budżetem województwa na 2024 rok. Początek obrad o godz. 12.00 (Urząd Marszałkowski w Olsztynie, sala sesyjna nr 420, ul. E. Plater 1).

Transmisja z sesji będzie dostępna na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

1. otwarcie sesji,

2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
4. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

6. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2024-2037 – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

7. podjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa na 2024 rok – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,
6. podjęcie uchwały 
w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

7. informacja: transport lotniczy w województwie – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

8. informacja o zaawansowaniu projektów dofinansowanych środkami unijnymi i z innych funduszy zewnętrznych, realizowanych przez ZDW Olsztyn – referujący:  Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

9. informacja o realizacji współpracy międzynarodowej województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 roku – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

10. sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres listopad 2022 – listopad 2023 roku – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

11. informacja z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zadań delegowanych samorządowi województwa – referująca: Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa,

12. informacja: baza noclegowa województwa po okresie pandemii Covid-19 – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Raport nr II z realizacji zaktualizowanej strategii zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w  województwie warmińsko-mazurskim do 2025 roku” – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa, 

14. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia województwa do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością Euroregion Bałtyk – referujący: Marcin Kuchciński, marszałek województwa,

15. podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

16. podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego, trybu postępowania w sprawie ich udzielania oraz sposobu rozliczania – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

17. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/700/23 sejmiku województwa z 28 marca 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w województwie – referujący: Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

18. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/496/21 sejmiku województwa z 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym – referujący:  Bogdan Bartnicki, członek zarządu województwa,

19. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści uchwały nr LIII/813/23 sejmiku województwa z 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia statutu Warmińsko-Mazurskiej Rady Seniorów  – referujący: Miron Sycz, wicemarszałek województwa,

20. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2024-2027” – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

21. podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia powiatom: giżyckiemu, ostródzkiemu, piskiemu, gołdapskiemu, oleckiemu, mrągowskiemu, bartoszyckiemu, iławskiemu, działdowskiemu, nowomiejskiemu, ełckiemu, olsztyńskiemu oraz gminie miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem w 2024 roku Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

22. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na kadencję 2024-2027 – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

23. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na kadencję 2024-2027 – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

24. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na kadencję 2024-2027 – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

25. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku na kadencję 2024-2027  – referująca: Maria Bąkowska, członek zarządu województwa,

26. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli sejmiku województwa do składu rady społecznej działającej przy Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

27. podjęcie uchwały w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

28. podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do zgromadzenia ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

29. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy sejmiku województwa na rok 2024  referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,

30. skargi, wnioski, petycje  referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
31. 
sprawy organizacyjne sejmiku,

32. przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji  sejmiku z 7 listopada 2023 roku,
33. sprawy różne,  

– stanowisko sejmiku województwa w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach,
34. oświadczenia radnych.
35. zamknięcie sesji.

Biuro Prasowe


Poprzedni artykułWtorkowe kino dla dorosłych
Następny artykułWYmyślaMY z MOSiR-em
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze