Powakacyjna sesja sejmiku województwa

LII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 29 sierpnia 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

Porządek obrad LII sesji sejmiku:

1. otwarcie sesji, 
2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
4. podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa, 
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa,
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie – referujący: Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa, 
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2023-2037 – referujący:Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
8. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok – referujący: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, 
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/701/23 sejmiku województwa z 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa,
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku działań w zakresie kultury – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gminie Iłowo-Osada pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2023 roku zadań w zakresie kultury realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie – referująca: Sylwia Jaskulska, członek zarządu województwa, 
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Nidzica – referująca: Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa, 
13. skargi, wnioski, petycje – referująca: Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
14. sprawy organizacyjne sejmiku, 
15. przyjęcie protokołu z obrad LI sesji sejmiku z  27 czerwca 2023 roku, 
16. sprawy różne. 


Poprzedni artykułRusza nauka pływania z MOSiR-em
Następny artykułPolicjanci podsumowali weekend
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze