Blisko 1 mln zł samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 3 konkursów grantowych w 2022 roku. 

Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa to konkurs organizowany przez samorząd województwa od 2017 roku. Do tej pory sołectwa z każdego zakątka regionu otrzymały finansowe wsparcie na ponad 2 mln zł.

Co roku te środki są przeznaczane na wzmocnienie roli sołtysa i aktywizację społeczności lokalnych. Inicjują także działania wpływające na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. Dzięki dotacjom z samorządu województwa te najmniejsze wspólnoty same mogą zadbać o porządek na wsi, bezpieczeństwo, kulturę, rozrywkę dla mieszkańców, organizację wydarzeń. Za każdym razem to dobrze zainwestowane pieniądze.

Ideą tego przedsięwzięcia jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim.

Ważne jest również budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Można za nie m.in. zagospodarować przestrzeń publiczną wpływającą na poprawę estetyki miejscowości wiejskiej, wybudować czy zmodernizować przystanki, ławki, altany, zadaszone sceny, obiekty małej architektury podkreślające specjalizację tematyczną miejscowości, oznakować miejscowość, zagospodarować plaże bądź centra wsi oraz wprowadzać do krajobrazu rzeźby czy instalacje sztuki współczesnej.

Na finansowe wsparcie nie mogą liczyć przedsięwzięcia związane z: wyposażeniem siłowni plenerowych i placów zabaw, budową i remontami dróg, chodników i parkingów, boisk, zakupem komputerów, kosiarek oraz pojazdów czy modernizacji, remontów i wyposażenia budynków.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie będzie realizowane w jednym uprawnionym sołectwie w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  jest jedynym zadaniem zgłoszonym przez gminę, nie będzie miało charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać do 7 marca 2022 roku.

—————————————————————————————————–

Do 18 marca 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do drugiej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

Wnioskodawcami mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z województwa warmińsko-mazurskiego na zadania realizowane w sołectwach.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

Cieszy nas, że w ostatnich latach nastąpiła masowa reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich w naszym regionie mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Obecnie łączą ze sobą tradycję z nowoczesnością i stanowią liczącą się bazę samorządu rolniczego, podejmującą szereg działań gospodarczych i społecznych na wsi. Działania KGW zyskały przychylność samorządów gminnych i powiatowych. Mają one ogromny wpływ na rozwój i działalność polskiej wsi, integrację społeczności lokalnej oraz kultywowanie polskiej tradycji wiejskiej. Ich członkinie wyrastają często na regionalne liderki.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, a zakupione wyposażenie będzie wykorzystywane w świetlicy wiejskiej lub innym obiekcie należącym do gminy.

Środki mogą przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych.

Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług (poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów), stołów, krzeseł, foteli, kanap, komputerów, telewizorów, drukarek, ksero czy wyposażenia łazienek.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel łącznie 100 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda gmina musi zagwarantować co najmniej 20 proc. kosztów całkowitych i może złożyć tylko jeden wniosek. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca 2022 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

W poprzedniej edycji do konkursu wpłynęło 51 wniosków, natomiast na wsparcie mogły liczyć 22 projekty.

—————————————————————————————————–

300 tys. zł przeznaczono na drugą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych”.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą tej inicjatywy jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz szerzenie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Promowanie tego typu inwestycji ma przyczynić się do kształtowania warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, a także do efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonychtłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Rodzinne Ogrody Działkowe są zarówno dogodnym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz miejscem, gdzie na własne potrzeby produkuje się najzdrowszą żywność. Gmina może złożyć jeden wniosek na kilka zadań dotyczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie danej gminy. W pilotażowej edycji konkursu wpłynęło 11 wniosków, natomiast na wsparcie mogło liczyć 10 projektów.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa,

rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty).

Wszystkie działania mają wpływ na tworzenie się optymalnej infrastruktury zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty”, umożliwiając realizację zainteresowań mieszkańców zgodnie z zapisami celu strategicznego „Kreatywna aktywność”, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie nie może przekroczyć kwoty 15 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w realizacji zadania przez samorząd.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2022 roku.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej: warmia.mazury.pl

Artykuł pochodzi z najnowszego wydania Gazety Bogaty Region. Chcesz zobaczyć resztę artykułów?

Kliknij i zobacz wersję e-wydania Gazety Bogaty Region

Nasza Dieta
Poprzedni artykułOkoło 1000 miejsc noclegowych w woj. warmińsko-mazurskim. Niezwykłe inicjatywy z Elbląga na rynku nieruchomości
Następny artykułCasting do młodzieżowej grupy teatralnej w Teatrze Sewruka
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze