Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie – Inkubator Przedsiębiorczości w 2020 roku zainkubowało 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Inkubator w Braniewie w styczniu 2019 rozpoczął drugą edycję projektu, w którym wzoięło udział po 20 firm w 2019r i 2020r. Program zakończy się wraz z końcem roku. Obecnie Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie- Inkubator Przedsiębiorczości pracuje nad kolejną, już 3 edycją wsparcia przewidzianego, dla młodych, raczkujących przedsiębiorców. Nabór uzupełniający do 3 edycji zakończy się 9 grudnia.

W latach 2019-2020 w ramach projektu: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” 40 przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju z województwa warmińsko mazurskiego otrzymało pomoc opartą na pięciu głównych filarach:

  • powierzchni biurowej,
  • usług księgowych i prawnych,
  • doradztwa indywidualnego,
  • szkoleń
  • promocji i usług ICT.

Ten rok przyniósł dla gospodarki światowej nieoczekiwane zmiany. Rzeczywistość prowadzenia biznesu w warunkach pandemii okazała się szczególnie „groźna” dla branż wykluczonych, a także dla młodych przedsiębiorstw, które dopiero tworzą i rozwijają swoją pozycję na rynku. Odnosząc się do nazwy projektu, kluczowym pojęciem staje się: “Indywidualny Program Inkubacji”. Przedsiębiorstwa w tym szczególnym okresie otrzymały wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ideą projektu, było stworzenie warunków dla rozwoju młodych przedsiębiorców w najtrudniejszym dla nich okresie, jakim są początki funkcjonowania. W obecnej sytuacji zbiegło się to z dynamicznymi zmianami w gospodarce, nie tylko naszego kraju. Rok 2020 przyniósł wyzwania, także dla realizatorów projektu. Wszystkie przewidziane formy wsparcia zostały pomyślnie wdrożone, a wszystkie przedsiębiorstwa, które wzięły udział w projekcie przetrwały ten szczególnie trudny czas.

Warto nadmienić, że indywidualne podejście do każdej firmy pozwala na udzielenie rzeczywistego wsparcia, zróżnicowanego w zależności od sytuacji wewnętrznej i otoczenia w jakim funkcjonuje to przedsiębiorstwo. To jest klucz i podstawa pomocy przewidzianej przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie.

Przedsiębiorcy w latach 2019-2020 korzystają z powierzchni biurowej oraz open space, porad prawnych, otrzymują wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, biorą udział w sesjach doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, usług promocji i ICT (przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy), wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego przedsiębiorstwa.

Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Jest to kluczowe, ponieważ poza wszystkimi wymienionymi benefitami, przeznaczonymi dla przedsiębiorców, które zostały przewidziane w projekcie, firmy staną się częścią ekosystemu biznesu, jaki tworzy Inkubator. To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wysoko wyspecjalizowanego zaplecza merytoryczno – technicznego, które stanowi główną barierę do pokonania na etapie decyzyjnym tychże ludzi. Przedsiębiorstwa wspólnie mogą rozwijać się pod „parasolem” Inkubatora Przedsiębiorczości.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Botaniczna 11 14-500 Braniewo

biuro@inkubatorbraniewo.pl

www.inkubatorbraniewo.pl

(55) 2307597

Artykuł Sponsorowany

Nasza Dieta