Wolontariat – doskonała szkoła charakteru

Obchodzony od 34 lat 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją, by podziękować wolontariuszom, za ich trud, bezinteresowną pomoc, działania z potrzeby serca. Tegoroczna Gala Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w trybie online.

W trakcie uroczystości zaprezentowano sylwetki wolontariuszy oraz wyjątkowe akcje związane z wolontariatem. Poznaliśmy aktywnych ludzi, którzy swoimi bezinteresownymi działaniami promują pomaganie innym w środowisku lokalnym.

– Dzisiejsze święto to ukłon w stronę tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Wybór drogi życiowej, a także pasja, z jaką podążają wolontariusze, niewątpliwie może być pięknym przykładem dla innych, jak żyć, pracować a przy okazji wspierać osoby potrzebujące. Dlatego wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wszystkim wolontariuszom życzę wytrwałości i przede wszystkim satysfakcji z realizacji poszczególnych działań. Niech dobro, którym na co dzień otaczacie potrzebujących, wraca do Was ze zdwojoną siłą.

Podczas spotkania rozstrzygnięto także konkurs „Barwy Wolontariatu”. Skierowany był do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Zgłoszeń mogły dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego oraz osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Przy ocenie nominowanych kandydatów brano pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Poznaliśmy ponadto zwycięzców konkursu fotograficznego „Zatrzymany w czasie wolontariat”. Ideą przedsięwzięcia było zaprezentowania fotografii, oddających wyjątkowość, kreatywność, znaczenie społeczne i obywatelskie wolontariatu.

Organizatorami gali byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.

BARWY WOLONTARIATU 2020:

NAGRODZENI:

I miejsce: Bożena Lemierska – jest właścicielką sklepu spożywczego w małej miejscowości pod Elblągiem, a także ławnikiem Sądu Rejonowego w Elblągu. Jak sama mówi „Pomaganie ma we krwi“. Pomaga od najmłodszych lat – wspiera wszystkich potrzebujących, którzy staną na jej drodze. Twierdzi, że codzienność pobudza ją do działania i chce pokazać wiejskiej społeczności, że można żyć inaczej. Wspiera w załatwianiu różnych spraw urzędowych, organizuje czas wolny i jako aktywistka wspiera kobiety ze wsi organizując wyjazdy do stolicy współpracując z Kongresem Kobiet. Jest pomysłodawczynią i organizatorką różnych akcji nie tylko na terenie wsi, całej gminy Elbląg, kraju, ale również za granicą.

II miejsce: Piotr Kwaśniewski – w życiu zawodowym informatyk i wykładowca akademicki, prywatnie mąż i ojciec. Wolontariusz od lat wspiera hospicjum w Elblągu wykorzystując swoje umiejętności informatyczne w różnym obszarze działania. Angażuje się w pełni w powierzone mu zadania. Udzielanie pomocy w ważnej obecnie dla hospicjum formie (w postaci e-wolontariatu), m.in. pomoc w organizacji kampanii związanej z pozyskiwaniem 1% podatku, analiza i monitorowanie danych w sieci www oraz dbanie o stronę internetową.

III miejsce: Hanna Wojciechowska – 13-letnia wolontariuszka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łukcie. Bierze udział w zbiórkach żywności, chemii, rzeczy dla zwierząt w schronisku, kiermaszach w szkole. W schronisku pomaga w weekendy, jej dom zmienia się w „przechowalnię” dla bezdomniaków lub uciekinierów. Pomaga znaleźć nowe domy dla zwierząt. Współorganizatorka stoiska na dożynkach gminnych. Zrobiła smakołyki, mydełka w kształcie zwierząt, animatorka atrakcji dla dzieci. Zorganizowała zbiórki książek dla Domu Dziecka, opiekuje się opuszczonymi grobami na cmentarzu, pomaga młodszym w lekcjach, w trakcie pandemii również zdalnie.

LAUREACI:

Natalia Kojtych, Joanna Knedler, Patrycja Lewandowska – wolontariuszki są uczennicami ósmej klasy SP nr 25 w Elblągu. Wspólnie angażują się w ogólnopolską kampanię  „Cała Polska Czyta Dzieciom’’ w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (cykliczne comiesięczne spotkania czytelnicze – obecne on-line),współorganizują wychowankom zajęcia programowe, prezentują literaturę metodą kamishibai, przygotowują teksty, projektują ilustracje różnymi technikami przy pomocy innych uzdolnionych wolontariuszy, tworzą również kolorowanki, zagadki, puzzle.


Szkolne Koło Wolontariatu „Wolontariusze z osiemnastki”
  – koło wolontariatu działa od roku 2005. Zorganizowało wiele akcji, m.in.: coroczna zbiórka art. szkolnych w „Pierwszy Dzwonek”, „Czary Mary Okulary”, czyli zbieranie okularów dla ludności w Afryce, zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska w Elblągu oraz spotkania uczniów z paniami ze schroniska, a także działania na rzecz DPS w Rangórach, wirtualne adopcje psów Timona i Pauzy,  kiermasz ciastek na rzecz siłowni dla młodzieży przy SP18, „Nie bij mnie! kochaj mnie!” – przemarsz osiedlem Zawada, rozdawanie maskotek, „Paczka dla Rodaka i Bohatera na kresach”, „Zostańmy Mikołajkami” – zbiórka środków pielęgnacyjnych dla podopiecznych DPS dla dzieci,  „Przedświąteczna Zbiórka Żywności”, „Koperta Życia” – rozdanie 120 kopert osobom starszym i samotnym (informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, kontakcie do rodziny), występ w DPS dla chorych na Alzheimera.

Kinga Gałecka – uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, aktywna w Szkolnym Kole Wolontariatu gdzie jest liderką, oraz innych instytucjach pomocowych w mieście (Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, „Lepszy Elbląg”). Zaangażowana w zbiórki, m.in. „Pierwszy dzwonek” – zbiórka art. szkolnych na rzecz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych,  „Mikołajki na Kasprzaka” – pomoc w zbiórce środków ochronnych i art. chemicznych dla podopiecznych DPS dla dzieci i młodzieży w Elblągu, zbiórka produktów żywnościowych dla Polaków na wschodzie, zbiórka pieniędzy „Góra grosza”. Zorganizowanie pomocy w ramach „Szlachetnej Paczki” dla Pani Róży.  W wolnej chwili opiekuje się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w OREW, bierze też udział w zabawach świątecznych dla podopiecznych. Od dłuższego już czasu odwiedza i pomaga seniorce w domowych czynnościach, dotrzymuje towarzystwa, robi zakupy.  Pomaga kolegom i koleżankom w nauce udzielając im korepetycji (osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, średnia 5,46). Zorganizowała w szkole kiermasz ciast i zbiórkę pieniędzy dla uzdolnionej młodzieży „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przeprowadziła zbiórkę zużytych telefonów komórkowych ”Telefon na misje”. Pomaga w elbląskim schronisku dla zwierząt, wzięła też udział w akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Wieloletnia wolontariuszka WOŚP. 

Weronika Budna – uczennica  LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Koordynatorka Uczniowskiego Szkolnego Klubu Wolontariatu. Brała udział w licznych akcjach, m.in.: zainicjowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Niechcianych Zwierząt oraz czynny udział w pomocy wolontariackiej, ogólnoszkolna akcja „Podziel się podręcznikiem”, obchody Światowego Dnia Wolontariusza w szkole, współtworzenie gazetki Szkolnego Klubu Wolontariatu, X edycja akcji „Podaruj Radość Dzieciom” (pomoc dzieciom z ubogich rodzin gminy Bartoszyce, uczniów Szkół Podstawowych w Żydowie i Rodnowie), występ jasełkowy dla emerytowanych nauczycieli, obstawa akcji poboru krwi w ramach ogólnopolskiego turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, pomoc pacjentom na oddziale chorób dziecięcych, czytanie książek, organizowanie zabawy i pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych, organizowanie pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej, udział w zbiórkach żywności, współpraca z BŻ w Olsztynie oraz Oddziałem Rejonowym PCK w Bartoszycach.

Szkolne Koło Caritas  przy SP 25 w Elblągu – młodzi wolontariusze uczą się angażować na rzecz potrzebujących, współpracy z różnymi organizacjami charytatywnymi i promowania wolontariatu. Wspierają  różne działania, m.in. współpracują z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Caritas Diecezji Elbląskiej, Elbląskim Hospicjum, DPS i Domem Dziecka, Schroniskiem, Szkolnym Kołem Wolontariatu Misyjnego

Anna Jankowska – 24-letnia niepełnosprawna wolontariuszka, obecnie w Fundacji Elbląg. Pomaga od I klasy gimnazjum. Prowadziła kiermasze świąteczne, brała udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności. Włączyła się w zbiórkę maskotek w ramach Akcji Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu „Nie bij mnie – kochaj mnie”. Brała udział w zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska w Elblągu oraz w Akcji UNICEF- Wszystkie Kolory Świata, Szkoły dla dzieci z Afryki. Wakacje przeznaczyła na udział w zbiórce prowadzonej w Katedrze Elbląskiej. Zebrane środki przekazano na stypendia dla uzdolnionych i niepełnosprawnych uczniów oraz studentów z Elbląga i powiatu elbląskiego.W 2020 r. jako stażystka Centrum Wolontariatu w Elblągu włączyła się w ekologiczną akcję szycia i rozdawania woreczków z firan, szycia maseczek ochronnych oraz pomoc w segregacji przyborów szkolnych na akcję „Pierwszy dzwonek“.

Robert Czarnecki – 49-letni niepełnosprawny i wymagający rehabilitacji wolontariusz. Zawsze chętny do pomocy, powierzone zadania wypełnia z ponad przeciętnym zaangażowaniem. Mimo problemów ze zdrowiem wykonuje prace naprawcze – „złota rączka”, zachęca innych do współpracy. Od 2013 r. wspiera Fundację Elbląg – pomaga w organizacji uroczystości, zajmuje się marketingiem. Przez kilka lat koordynował pracę wolontariuszy przeprowadzających zbiórkę w Katedrze Elbląskiej na rzecz uzdolnionych i niepełnosprawnych uczniów oraz studentów z Elbląga i powiatu elbląskiego. Współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu. Długoletni wolontariusz WOŚP bijący rekordy zbiórki do puszek. Do pracy wolontariuszki zachęcił córkę Lidkę. Oboje angażują się w akcje realizowane przez RCW w Elblągu.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZATRZYMANY W CZASIE WOLONTARIAT”:

I miejsce: Klaudia Kuchta – „Senior nie może, to młody dopomoże”,

II miejsce: Marzena Maślińska – „Z sercem na  Warmii i Mazurach”.

Poprzedni artykułKolejne sukcesy tancerzy z EKT Jantar Elbląg!
Następny artykułNietrzeźwi na drogach i bez prawa jazdy. Pijany kierowca spowodował kolizję
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze