Ułatwienia dla klientów – ZUS we własnym zakresie pozyska z USC odpis aktu stanu cywilnego potrzebny do wypłaty zasiłku

W trudnym czasie jakim jest epidemia, ułatwiamy składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy osobom, którym wypłacamy te zasiłki.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) a także zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

Pracownicy Zakładu wystąpią do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek macierzyński

-„Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy”-mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

-„Osoba ubiegająca się o wypłatę zasiłku, musi razem z wnioskiem przekazać do ZUS dane dziecka dzięki, którym będzie można zidentyfikować dziecko. Chodzi o imię i nazwisko, datę urodzenia a także pesel. Jeśli nie znamy numeru Pesel to należy podać miejsce urodzenia dziecka” – dodaje Ilukiewicz

Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest się pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.

Na stronie internetowej www.zus.pl, znajdują się formularze, które należy wypełnić:

ZAM – Wniosek o zasiłek macierzyński

ZUR – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

ZAO – Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Jeśli wniosek jest składany w formie papierowej i korzystamy z wniosków ZAM, ZUR, ZAO zamieszczonych na stronie www.zus.pl to nie trzeba składać formularza oświadczenia.

Do wniosków składanych przez portal PUE ZUS należy dołączyć formularz oświadczenia.

Zasiłek pogrzebowy

– „Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość)” – wyjaśnia rzeczniczka.

Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

-„ Oświadczenia i wnioski elektronicznie należy składać wyłącznie przez PUE. Proszę pamiętać o tym, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo” – dodaje Anna Ilukiewicz

Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

Anna Ilukiewicz
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa warmińsko-mazurskiego

Poprzedni artykułUwaga na jednoślady – kolejny motocyklista trafił do szpitala
Następny artykułKupuj świadomie – Polski Produkt
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze