Pakiet antykryzysowy dla funduszy UE na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął we wtorek 24 marca pakiet działań antykryzysowych, które mają ograniczyć wpływ pandemii na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

  • Pandemia wywołana koronawirusem pociąga za sobą nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Niesie też bardzo negatywne skutki dla gospodarki światowej, polskiej i dla regionów. Mamy świadomość, że wpływa także na część projektów funduszowych. Dlatego zarząd województwa, odpowiedzialny za ich realizację, przyjął pakiet działań antykryzysowych, ograniczających wpływ pandemii na ten proces.

Nowe rozwiązania zostały opracowane na podstawie rekomendacji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie będą one skierowane do instytucji realizujących RPO WiM 2014-2020 jako katalog możliwych do zastosowania rozwiązań. Istotne jest, że odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania programu powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką stanowi pandemia, jednak każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.

Pakiet rozwiązań antykryzysowych obejmuje:

  • wydłużanie terminu zakończenia trwających naborów wniosków,
  • możliwość aneksowania umów o dofinansowanie projektów w celu zmiany terminu zakończenia projektu oraz terminów składania wniosków o płatność,
  • uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych w projektach na wyjazdy służbowe, szkolenia, spotkania, konferencje mimo ich odwołania, przeniesienia na inny termin lub skrócenia z powodu zagrożenia epidemiologicznego,
  • wprowadzenie w szerszym zakresie pracy zdalnej członków komisji oceny projektów,
  • analiza wykonalności kontroli, urealnienie terminów wykonania czynności kontrolnych, a do czasu ustąpienia zagrożenia epidemicznego organizacja prac komitetu monitorującego program w trybie obiegowym.

Dodatkowo zarząd wprowadza działania specjalne dla Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • w przypadku czasowego zawieszenia działalności placówek współfinansowanych z EFS (np. placówki opieki nad dziećmi do lat 3), uznanie za kwalifikowalne kosztów ich funkcjonowania, w tym kosztów personelu,
  • w przypadku stypendiów stażowych uznawanie za wystarczające do potwierdzenia konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, dotyczących zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż czy konieczności przebywania uczestnika w miejscu zamieszkania z powodu zagrożenia epidemiologicznego jedynie oświadczeń uczestników projektu,
  • w przypadkach, w których powinno się pewne formy wsparcia zamienić na zdalne lub ponieść dodatkowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi projektu z powodu zagrożenia – umożliwienie zmiany wniosków/umów o dofinansowanie,
  • w przypadku odbiorców projektu, którym przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wprowadzenie możliwości czasowego jej zawieszenia.

Ważne jest zachowanie ścisłej współpracy opiekunów projektu z beneficjentami programu.

Poprzedni artykułLokalni, teraz bardziej wirtualni
Następny artykułKoronawirus: Chiny wesprą Olsztyn
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze